MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

IDC, DHA, BAX, IDP, NTP, AGP, HUG, TET vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng Công ty Idico – CTCP (IDC): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2022.

CTCP Hoá An (DHA): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2022.

CTCP Thống Nhất (BAX): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/8/2022.

CTCP Sữa Quốc tế (IDP): Ngày 5/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/5/2022.

CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2022.

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP): Ngày 9/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/5/2022.

Tổng Công ty May Hưng Yên (HUG): Ngày 6/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 16//2022.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ngày 10/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2022.

https://cafef.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-8-doanh-nghiep-20220426214603608.chn

Thái Mạnh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên