MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

HUT, SNZ, SBL, NDN, BTP, LLM, C32, TSJ, PAI vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tasco (HUT): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 19/11/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7%.

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (SNZ): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2018.

CTCP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (SBL): Ngày 8/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2018.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Ngày 30/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/11/2018.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Ngày 13/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền bổ sung từ lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2017 tỷ lệ 10,9% (01 cổ phiếu nhận 1.090 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018.

Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LLM): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2018.

CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (C32): Ngày 9/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2018.

CTCP Du lịch dịch vụ Hà Nội (TSJ – Upcom): Ngày 30/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 11,53% (01 cổ phiếu nhận 1.153 đồng). Thời gian thanh tóan 12/11/2018.

CTCP CNTT Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (PAI – UpCOM): Ngày 7/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 7/12/2018.

Thạch Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên