MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

VEA, AMV, DRL, THP, BSP, NHT, QHP, SMN, HAM vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp – CTCP (VEA): Ngày 5/1/2021 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 52,529% (01 cổ phiếu nhận 5.252,9 đồng). Thời gian thanh toán 5/2/2021.

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bi y tế Việt Mỹ (AMV): Ngày 12/1/2021 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 vào 20/5/2021 trả 10%, đợt 2 vào 24/6/2021 trả 10% còn lại. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 15,18 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 40%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 151,8 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL): Ngày 6/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2021.

CTCP Thương mại Thuận Phước (THP): Ngày 8/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 3/2/2020.

CTCP Bia Sài Gòn Phú Thọ (BSP): Ngày 13/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/0221.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT): Ngày 5/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/1/2021.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH): Ngày 5/1/2021 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2021.

CTCP Sách và thiết bị giao dục Miền Nam (SMN): Ngày 8/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/1/2021.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM): Ngày 6/1/2021 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2021.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên