MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

LTG, VPH, ICN, MTV, BBS, CMP, LLM, VDM, HNT vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Ngày 27/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2021.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 11/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN): Ngày 29/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (MTV): Ngày 2/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (BBS): Ngày 27/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 12/11/2021.

CTCP Cảng Chân Mây (CMP): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,33% (01 cổ phiếu nhận 233 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2021.

Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM): Ngày 27/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 và trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại bằng tiền tỷ lệ 6,1091% (01 cổ phiếu nhận 610,91 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

CTCP Xe điện Hà Nội (HNT): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3% (01 cổ phiếu nhận 230 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2021.

Thái Mạnh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên