MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền trả cổ tức của 19 doanh nghiệp

Đáng chú ý có công ty Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 100%.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2018.

CTCP Miền Đông (MDG): Ngày 30/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 8h30ph ngày 28/4/2018.

Tổng CCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): ngày 12/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 1/3/2018.

CTCP Vimeco (VMC): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/4/2018. Đồng thời Vimeco cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến vào 30/3.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2018. Đồng thời Vạn Phát Hưng cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15% băng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 4% và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 4/5/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST – UpCOM): Ngày 5/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 100% (01 cổ phiếu nhận 10.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/3/2018.

CTCP Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT - UpCOM): Ngày 5/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2018.

CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (LBE): Ngày 12/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 4/4/2018.

CTCP Thủy sản Mê Kong (AAM): Ngày 22/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 16/3/2018.

CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA): Ngày 21/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2012, 2013, 2014 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/3/2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục tại Hà Nội (EID): Ngày 2/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 9/4/2018 Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018.

CTCP Cơ khí chế tạo Hải Phòng (CKH - UpCOM): Ngày 22/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 2/4/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 31/3/2018.

CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI): Ngày 12/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 26/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 16/4/2018.

CTCP Dịch vụ Xuất bán giáo dục Hà Nội (EPH – UpCOM): Ngày 8/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/3/2018.

Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP (HUG – UpCOM): Ngày 26/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

CTCP Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 9/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). thời gian thanh toán 29/3/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên dự kiến vào 24/3/2018.

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên