MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tạm ứng cổ tức

Cao su Tây Ninh (TRC) chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt,  tỷ lệ 10%

Cao su Tây Ninh (TRC) chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

29/11/2021 10:23

Với hơn hơn 29,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TRC dự kiến sẽ phải chi hơn 29 tỷ đồng để thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông.

IDICO (IDC) dự kiến chi 720 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

IDICO (IDC) dự kiến chi 720 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

17/10/2021 09:41

Theo kế hoạch mới được thông qua, IDC dự kiến sẽ phân phối lợi nhuận năm 2021 với tổng tỷ lệ 40%, gồm 30% bằng tiền mặt (900 tỷ đồng) và 10% cổ phiếu (300 tỷ đồng).

Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%

Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%

11/10/2021 09:37

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, SMB đạt 816 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái; LNST đạt 97,7 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 09/04

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 09/04

09/04/2020 09:20

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Dược Hậu Giang (DHG) sắp chi 392 tỷ tạm ứng cổ tức bằng tiên đợt 1/2019, tỷ lệ 30%

Dược Hậu Giang (DHG) sắp chi 392 tỷ tạm ứng cổ tức bằng tiên đợt 1/2019, tỷ lệ 30%

08/04/2020 10:55

Theo đó, cổ đông Dược Hậu Giang (DHG) sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 07/04

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 07/04

07/04/2020 09:18

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Phú Tài (PTB) chuẩn bị tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Phú Tài (PTB) chuẩn bị tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

01/04/2020 14:00

Mới đây Phú Tài cũng vừa thông qua phương án mua lại 1,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/04

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 01/04

01/04/2020 08:31

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/03

31/03/2020 09:00

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/03

25/03/2020 07:14

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 24/03

24/03/2020 07:37

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/03

20/03/2020 08:37

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/03

13/03/2020 08:41

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/03

12/03/2020 08:13

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/03

11/03/2020 08:54

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 09/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 09/03

09/03/2020 08:13

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 05/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 05/03

05/03/2020 08:50

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 03/03

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 03/03

03/03/2020 08:44

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/02

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/02

28/02/2020 08:49

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/02

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/02

26/02/2020 08:30

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Trở lên trên