MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Tài (PTB) chuẩn bị tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

Mới đây Phú Tài cũng vừa thông qua phương án mua lại 1,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Ngày 16/4 tới đây Công ty cổ phần Phú Tài (mã chứng khoán PTB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 8/5/2020.

Như vậy, với 47,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phú Tài sẽ chi khoảng 47,3 tỷ đồng để chi trả cổ tức lần này cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây Phú Tài cũng vừa thông qua phương án mua lại 1,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu PTB muốn mua vào chiếm 3,2% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Mục đích mua cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành và làm gia tăng giá trị giao dịch.

Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Thời gian giao dịch ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận và công bố thông tin theo đúng quy định.

Lũy kế năm 2019, Phú Tài ghi nhận doanh thu đạt 5.552 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 16% so với thực hiện năm 2018. Theo như kết quả trên, PTB đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của PTB ghi nhận 4.331 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng gần 17% lên 2.447 tỷ đồng, chủ yếu là do hàng tồn kho tăng 30% so với hồi đầu năm. Cuối kỳ PTB ghi nhận 446,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 162 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 6 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, cổ phiếu PTB hiện đang giao dịch quanh mức 34.400 đồng/CP trong phiên giao dịch cuối tháng 3. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, giá cổ phiếu PTB đã giảm 51,5%.

Phú Tài (PTB) chuẩn bị tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Cũng theo thông tin từ Phú Tài, Công ty vừa có công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó thay vì dự kiến tổ chức Đại hội vào cuối tháng 4/2020, PTB xin gia hạn tổ chức trước ngày 30/6/2020.

Nguyên nhân do hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có nhiều tác động không thuận lợi đến mọi mặt trong đời sống xã hội. Thực hiện theo khuyến cáo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống bệnh COVID-19 gây ra, hạn chế việc đi lại, tổ chức họp đông người, khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Minh Quang

Trở lên trên