MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 20/02

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

PAC - CTCP Pin ắc quy miền Nam - Đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu 3.541 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 223 tỷ đồng. Năm 20202, PAC đặt mục tiêu doanh thu 3.670 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2020, PAC đặt chỉ tiêu doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng.

CCI - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi - Công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 417 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30,5 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 8,43% và 3% so với kết quả đạt được năm 2019. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến trên 12%.

IMP - CTCP Dược phẩm Emexpharm - Đã thông báo kết quả kinh doanh cả năm 2019 với doanh thu thuần và thu nhập 1.420,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 202,4 tỷ đồng. Năm 2020, IMP đặt các chỉ tiêu trên lần lượt 1.750 tỷ đồng và 260 tỷ đồng.

ECI - CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu và tổng chi phí lần lượt đạt 59 tỷ đồng và hơn 55 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% và 6% so với kế hoạch năm trước. Đồng thời, lãi sau thuế năm 2020 cũng tăng 6% so với kế hoạch năm 2019, đạt hơn 3 tỷ đồng.

DHB - CTCP Điện cơ Hải Phòng – Đã đưa ra kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế năm 2020 đạt 286 tỷ đồng và hơn 12,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 74% so với kế hoạch năm 2019.

DIG - Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng - Đã thông qua phương án mua 15 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Mục đích tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và công ty.

HTC - CTCP Thương mại Hóc Môn - Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 18/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/4/2020.

NTH - CTCP Thủy điện Nước Trong - Ngày 06/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 09/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/3/2020.

DAE - CTCP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng - Ngày 09/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 10/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/3/2020.

PJC - CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội - Ngày 04/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 05/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/3/2020.

SBD - CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu - Quyết định chấm dứt hoạt động 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Sao Bắc Đẩu (SBD Tech) và CTCP Công nghệ cao Sao Bắc Đẩu (SBD Hitek) kể từ ngày 01/04/2020.

TDB - CTCP Thủy điện Định Bình - Ngày 25/2 tới sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền với tỷ lệ 9%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận được 900 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 10/3/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HDC - CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Ông Lê Viết Liên, Tổng giám đốc đã mua vào 200.000 cổ phiếu HDC từ ngày 20/1 đến 18/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Liên đã nâng sở hữu tại HDC lên hơn 1,56 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,7%.

TCO - CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải - Bà Nguyễn Thị Nhung, cổ đông lớn đã mua vào 260.000 cổ phiếu TCO trong ngày 17/2. Sau giao dịch, bà Nhung đã nâng sở hữu tại TCO lên hơn 1,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,67%.

TTB - CTCP Tập đoàn Tiến Bộ - Ông Trần Thanh Hà, Kế toán trưởng đã mua vào 100.000 cổ phiếu TTB từ ngày 14/2 đến 17/2 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, bà Hà không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TTB nào.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNA - CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam - Bà Trần Thị Minh Trang, Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu TNA sở hữu, tỷ lệ 1,45%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/2 đến 25/3 theo phương thức thỏa thuận.

TDM - CTCP Nước Thủ Dầu Một - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu TDM. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, dự kiến từ ngày 20/2 đến ngày 20/3/2020. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này còn nắm giữ hơn 9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,48%.

IDJ - CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Chủ tịch HĐT Nguyễn Hoàng Linh đăng ký bán toàn bộ 157.600 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/2 đến 19/3 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trần Dũng

HNX&HSX

Trở lên trên