MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/06

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

BBC - Công ty Cổ phần Bibica - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu thuần tăng 20% lên mức 1.800 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 88 tỷ đồng.

MSR - CTCP Tài nguyên Masan – Đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, trong đó thông qua việc đổi tên thành CTCP Masan High-Tech Materials. Năm 2020, công ty đưa ra 2 kịch bản. Kế hoạch kinh doanh ở mức thấp là 8.000 tỷ doanh thu và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông giảm 43% so với năm trước còn 200 tỷ đồng. Với mức cao, doanh thu là 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 42% lên 500 tỷ đồng.

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Đã thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Hình thức chào bán ra công chúng thông qua đấu giá tại HoSE. Tổng khối lượng chào bán là 80 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ thực hiện 58,35%.

PXS - Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí - HĐQT trình kế hoạch sản lượng 828 tỷ đồng, tăng 91%; doanh thu 680 tỷ đồng, tăng 55% và lợi nhuận trước thuế 0,7 tỷ đồng. Về kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp dự kiến không đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị mà tận dụng thiết bị hiện có hoặc thuê ngoài, giảm bớt gánh nặng tài chính.

HRC - CTCP Cao su Hòa Bình - Thông báo kết quả kinh doanh quý I/2020 với doanh thu hơn 46,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1 tỷ đồng. Trong quý II/2020, HRC đặt mục tiêu doanh thu hơn 41,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,87 tỷ đồng.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va – Novaland – Đã thông qua việc đầu tư thêm gần 1.980 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yên. Sau khi hoàn tất việc góp thêm vốn, NVL sở hữu phần vốn góp trị giá gần 2.000 tỷ đồng ở Công ty trên.

VTO - CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco - Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2020.

TNA - CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam - Ngày 08/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 09/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/7/2020.

OPC - CTCP Dược phẩm OPC – Đã thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng vào 14/7/2020 và thanh toán bắt đầu từ ngày 24/7/2020.

VCI - CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Đã thông qua việc trả cổ tức bằng tiền năm 2019 theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào 17/7/2020 và thanh toán bắt đầu từ 03/8/2020.

PET - Tổng CTCP dịch vụ tổng hợp Dầu khí - Thông báo, chỉ mua được hơn 1,43 triệu cổ phiếu trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ từ ngày 27/5 đến 26/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá mua bình quân 8.507 đồng/cổ phiếu.

DHP - CTCP Điện cơ Hải Phòng - Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 10/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/7/2020.

TET - CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc - Ngày 03/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 06/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/7/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

REE - CTCP Cơ điện lạnh - Từ ngày 28/5 đến 26/6, Platinum Victory Pte.Ltd không mua cổ phiếu nào trong số 3,1 triệu cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi. Quỹ giữ nguyên lượng nắm giữ là gần 90 triệu cổ phiếu, tương đương 29% vốn.

IBC - CTCP Apax Holdings - Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch đăng ký mua 5,1 triệu cổ phiếu nhưng chỉ mua được gần 2,9 triệu đơn vị do thanh khoản thấp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 29/5 đến 25/6.

CPC - CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ - Ông Võ Thanh Tùng đã mua 560.800 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 566.300 đơn vị, tương đương 13,9% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 23/6.

TMS - CTCP Transimex - CTCP Đầu tư Toàn Việt đã bán 584.350 cổ phiếu trong số 1,5 triệu đơn vị đăng ký do diễn biến giá chưa phù hợp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 28/5 đến 26/6.

FIR - CTCP Địa ốc First Real - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Nguyễn Xuân Trung đã mua 195.600 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 22/5 đến 18/6. Trước giao dịch, ông Trung không nắm giữ cổ phiếu FIR.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

REE - CTCP Cơ điện lạnh - Platinum Victory Pte.Ltd đăng ký mua 3,1 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng nắm giữ lên 93 triệu cổ phiếu, tương đương 30% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh hoặc qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, từ ngày 2/7 đến 31/7. Benjamin Herrenden Birks, đại diện theo Ủy quyền của Platinum Victory Pte.Ltd là Phó Chủ tịch HĐQT tại REE.

IBC - CTCP Apax Holdings - Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch đăng ký mua hơn 2,2 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 1/7 đến 30/7. Sau giao dịch, vị Chủ tịch dự kiến nắm giữ 5,1 triệu cổ phần, tương đương 6,3% vốn.

TMS - CTCP Transimex - CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 2/7 đến 30/7. Sau giao dịch, Đầu tư Toàn Việt dự kiến nắm giữ 5,6 triệu cổ phiếu, tương đương 8% vốn. Ông Bùi Tuấn Ngọc là Chủ tịch Transimex và Đầu tư Toàn Việt.

Trần Dũng

Trở lên trên