MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/7

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/7

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết

Tin doanh nghiệp

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - Ngày 19/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 ngày đăng ký cuối cùng là 20/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu), tương đương HDB sẽ phát hành thêm hơn 377,2 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

ABT - CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - Ngày 20/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 và tạm ứng đợt 1 năm 2023 ngày đăng ký cuối cùng là 21/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/8/2023.

VTP - Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel -Viettel Post - Sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 11,5%/cổ phần ( 1 cổ phần được nhận 1.150 đồng) và 7,61% bằng cổ phiếu. Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 19,11%. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý III/2023.

Đối với việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, căn cứ theo tỷ lệ phân bổ quyền được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 8.612.545 cổ phần (tính theo số lượng cổ phần hiện tại của Viettel Post là 113.174.057 cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

SSB - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tổng tỷ lệ 20,3% để tăng vốn điều lệ từ gần 20.403 tỷ đồng lên 24.537 tỷ đồng.

AVC - CTCP Thủy điện A Vương – Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/07/2023. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 26/07/2023.

HVN - Tổng CTCP Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines - Ngày 5/7, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu HVN vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 12/7/2023.

NNC - CTCP Đá Núi Nhỏ - Ngày 24/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 25/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/8/2023.

HVH - CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC - Ngày 10/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022, ngày đăng ký cuối cùng là 11/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu), tương đương HVH sẽ phát hành hơn 3,69 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland - Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, con ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 3,04 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 02/6 đến 30/6 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, nâng sở hữu tại NVL lên hơn 24,67 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,26%.

TEG - CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành - Ông Mạc Quang Huy, Thành viên HĐQT đã mua vào gần 130.000 cổ phiếu TEG từ ngày 06/6 đến 05/7 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Huy đã nâng sở hữu tại TEG lên 480.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,73%.

EIC - CTCP Tập đoàn EIC - Ông Sử Duy Bin, cổ đông lớn đã bán ra 120.000 cổ phiếu EIC trong ngày 29/6. Qua đó, giảm sở hữu tại EIC xuống còn 180.000 cổ phiếu, tỷ lệ 10,23%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PRE - Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI - CTCP Đầu tư PV2, cổ đông đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PRE từ ngày 06/7 đến 04/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 1,07 triệu cổ phiếu PRE, tỷ lệ 1,03%.

KDM - CTCP Tập đoàn GLC - Ông Chu Văn Dũng, Phó tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 275.000 cổ phiếu KDM sở hữu, tỷ lệ 3,88%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 07/7 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

NQT - CTCP Nước sạch Quảng Trị - Từ ngày 07/07 - 04/08, cổ đông lớn là CTCP Thành An đăng ký bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại đây. Theo đó, công ty này sẽ bán ra gần 8 triệu cp NQT tương đương tỷ lệ 43,51% vốn tại đây. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trần Dũng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên