MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện địa phương duy nhất có kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm vượt mốc 15 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 16 tỷ USD, đây là địa phương duy nhất ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 15 tỷ USD.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê nhận định, hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ nên kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 5 tăng so với tháng 4. 

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,6%; nhập khẩu giảm 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD.

Về xuất khẩu, dữ liệu về tình hình xuất nhập khẩu mới đây của Tổng cục Hải quan chỉ ra rằng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,79 tỷ USD, tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 5,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,8%.  

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35,19 tỷ USD, giảm 13,2%, chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100,98 tỷ USD, giảm 11,1%, chiếm 74,2%.  

Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4%. 

Xét theo tỉnh, thành phố, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tính riêng trong tháng 5/2023, 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh (3,5 tỷ USD), Bình Dương (2,6 tỷ USD), Bắc Ninh (2,2 tỷ USD),  Hải Phòng (1,87 tỷ USD) và Bắc Giang (1,84 tỷ USD). 

Lộ diện địa phương duy nhất có kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm vượt mốc 15 tỷ USD  - Ảnh 1.

4 địa phương có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 10 tỷ USD 5 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương duy nhất ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 15 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của thành phố này tính đến tháng 5/2023 đạt 16,2 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Sau Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh là địa phương xuất khẩu nhiều thứ 2, với kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đạt 14,1 tỷ USD. 

Ngoài ra, Bình Dương và Thái Nguyên là 2 địa phương ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 10 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Cụ thể, trong khoảng thời gian này, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt 12 tỷ USD và Thái Nguyên là 11 tỷ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,77 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 120,24 tỷ USD, chiếm 88,3%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10,79 tỷ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,37 tỷ USD, chiếm 2,5%. 

Về nhập khẩu, báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,31 tỷ USD, tăng 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,5 tỷ USD, tăng 7,8%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 giảm 18,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 24,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,7%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,95 tỷ USD, giảm 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,42 tỷ USD, giảm 17,5%.

Trong đó, 5 địa phương có kim ngạch nhập khẩu cao nhất cả nước lần lượt là Thành phố Hồ Chí Minh (21,5 tỷ USD), Hà Nội (14,3 tỷ USD), Bắc Ninh (12,3 tỷ USD), Bình Dương (8,5 tỷ USD) và Hải Phòng (8,2 tỷ USD).

Giang Anh

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên