MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt công ty chứng khoán vừa nhận "trát" phạt: Mức tiền lên hàng tỷ đồng, xuất hiện tình tiết tăng nặng, có cả lý do chuyển trụ sở khi chưa được chấp thuận

Loạt công ty chứng khoán vừa nhận "trát" phạt: Mức tiền lên hàng tỷ đồng, xuất hiện tình tiết tăng nặng, có cả lý do chuyển trụ sở khi chưa được chấp thuận

Loạt công ty chứng khoán vừa bị Cục thuế và UBCKNN ra quyết định xử phạt.

Trong ngày 22/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam.

Theo đó, Chứng khoán HVS bị phạt tiền 125 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Song song, công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Chứng khoán HVS Việt Nam đã không báo cáo phương án khắc phục được Hội đồng quản trị công ty thông qua về việc không đáp ứng việc duy trì điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Cùng thuộc nhóm chứng khoán, CTCP Chứng khoán SmartInvest (mã AAS)vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế Hà Nội. Theo quyết định, Chứng khoán SmartInvest đã có hành vi khai sai doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) do công ty xác định doanh thu hàng hóa bán ra không tính thuế vào tháng 3/2022 và tháng 5-11/2022.

Đồng thời SmartInvest không phân bổ thuế GTGT đầu vào cho doanh thu không chịu thuế, kê khai khấu trừ hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh phát sinh trước ngày thông báo của cơ quan thuế vi phạm quy định, dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp trong năm 2021 và 2022.

SmartInvest còn hạch toán chi phí không đúng quy định đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Với các vi phạm trên, tổng cộng số tiền công ty chứng khoán này bị phạt, truy thu và chậm nộp hơn 438 triệu đồng.

Nặng hơn, CTCP Chứng khoán Dầu khí (mã PSI) đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn của Cục thuế TP Hà Nội. Cụ thể, PSI thực hiện hành vi khai thuế chưa đúng quy định và lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định. Tình tiết tăng nặng, công ty lập hóa đơn không đúng thời điểm nhiều lần và vi phạm quy mô lớn.

Với loạt vi phạm trên, PSI bị phạt hành chính gần 783 triệu đồng, đồng thời khắc phục hậu quả bao gồm: Nộp đủ số tiền thuế truy thu qua thanh tra hơn 1,3 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 448 triệu đồng tính tới ngày 9/5.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 2,6 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2024.

Tuệ Giang

An ninh Tiền tệ

Trở lên trên