MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt quy định về chuẩn trình độ giáo viên ngưng hiệu lực

Ngày 20/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT về việc ngưng hiệu lực quy định chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.

Theo đó, hàng loạt các quy định liên quan đến chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tại một số Thông tư bị ngưng hiệu lực từ ngày 20/10/2021, cụ thể:

STTQuy định đạt chuẩn trình độ của giáo viên bị ngưng hiệu lực
1Điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT.
2Điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT.
3Điểm a khoản 3 Điều 4 Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT.
4Điểm a khoản 1 Điều 5 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT.
5Điểm a khoản 2 Điều 5 Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT.
6
Một số điều, khoản tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT:

- Điểm b khoản 2 Điều 8;

- Điểm a khoản 2 Điều 13;

- Điểm a khoản 2 Điều 18.

7
Một số điều, khoản tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT:

- Điểm b khoản 2 Điều 8;

- Điểm a khoản 2 Điều 13;

8
Một số điều, khoản tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT:

- Điểm b khoản 2 Điều 8;

- Điểm a khoản 2 Điều 13;

- Điểm a khoản 2 Điều 18

9Điểm b khoản 2 Điều 16 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT.
10
Một số điều, khoản của Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, gồm:

- Điểm c khoản 1 Điều 3 (được đính chính bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT);

- Điểm b khoản 1 Điều 4 (được đính chính bởi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT;

- Điểm b khoản 1 Điều 5.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/10/2021 cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các nội dung đó.

Anh Vũ

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên