MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộc Trời (LTG): Chuyển niêm yết sang HoSE, kế hoạch lãi sau thuế 589 tỷ đồng năm 2018

20-06-2018 - 14:22 PM | Doanh nghiệp

Lộc Trời cũng trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó chia cổ tức bằng tiền/cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%.

Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán LTG) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 chiều ngày 29/6 tới đây.

Theo báo cáo, năm 2017 tổng doanh thu Lộc Trời đạt 8.983 tỷ đồng, vượt 5,4% so với kế hoạch và tăng 12,3%  so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 446 tỷ đồng, tăng 27,9% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 và mới hoàn thành 97% kế hoạch năm.

Với kết quả đạt được ban lãnh đạo công ty trình phương án phân phối lợi nhuận trong đó chia cổ tức tổng tỷ lệ 40% (20% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu).

Lộc Trời cũng trình phương án phát hành hơn 13,43 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 20%. Dự kiến sau phát hành Lộc Trời tăng vốn điều lệ từ hơn 670 tỷ đồng hiện nay lên gần 806 tỷ đồng.

Lộc Trời (LTG): Chuyển niêm yết sang HoSE, kế hoạch lãi sau thuế 589 tỷ đồng năm 2018 - Ảnh 1.

Năm 2018 Lộc Trời đặt mục tiêu đạt 9.878 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13,71% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 589 tỷ đồng, tăng trường 32,12% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Đáng chú ý Lộc Trời trình ĐHCĐ thông qua phương án đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE trong năm 2019. Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký niêm yết và làm các thủ tục liên quan.  

Nguyên Phương

Tài chính Plus

Trở lên trên