MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lợi nhuận ngân hàng đang phân bổ như thế nào tại 3 miền Bắc - Trung - Nam?

01-03-2017 - 13:54 PM | Tài chính - ngân hàng

Lợi nhuận ngân hàng phân bổ theo khu vực địa lý xưa nay chưa được nói đến nhiều phần vì có ít ngân hàng sẽ công bố trong báo cáo tài chính.

Thông thường Hội sở chính của ngân hàng nằm ở khu vực nào thì khu vực đó chính là nơi đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng. Chẳng hạn như tại ngân hàng MB, trụ sở chính tại khu vực miền Bắc thì lợi nhuận của các chi nhánh/Phòng giao dịch ngân hàng tại khu vực này đóng góp đến 82% tổng thu nhập. Trong khi đó ngược lại những ngân hàng như Sacombank, ACB hay Eximbank, thị phần của họ chủ yếu trong miền Nam thì lợi nhuận từ khu vực này đem lại sẽ là chủ đạo.

Dưới đây là một vài ngân hàng công bố rõ ràng số liệu mà chúng tôi tổng hợp được:

MB: 82% tổng lợi nhuận từ chi nhánh khu vực miền Bắc

Theo báo cáo của ngân hàng MB, doanh thu của các khu vực có sự phân hóa rõ rệt. Miền Bắc có doanh thu hơn 14 nghìn tỷ đồng, gấp 4,7 lần khu vực miền Nam và gấp 15 lần khu vực miền Trung.

Lợi nhuận trước thuế tại miền Bắc là 3.005 tỷ đồng, miền Trung là 145 tỷ đồng; miền Nam là 480 tỷ đồng và nước ngoài là 19 tỷ đồng. So với kết quả năm 2015, lợi nhuận của khu vực miền Bắc tăng trưởng 17%, khu vực miền Trung tăng 8% trong khi đó lợi nhuận của khu vực miền Nam lại giảm nhẹ 3%.

Eximbank: Quý IV, lợi nhuận khu vực miền Bắc lỗ 17 tỷ

Số liệu mà Eximbank cung cấp, thu nhập thuần từ lãi của ngân hàng trong quý IV/2016 lại tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam với 564 tỷ đồng, trong khi đó tại miền Trung là gần 41 tỷ đồng và miền Bắc là gần 90 tỷ đồng.

Lợi nhuận riêng quý IV của ngân hàng đạt 188 tỷ đồng, trong đó phân bổ tại khu vực miền Nam 194 tỷ đồng, miền Trung 9,7 tỷ đồng và miền Bắc lỗ 17,2 tỷ đồng.

VietinBank: Lợi nhuận phân bổ 3 miền khá đồng đều

Là ngân hàng số 1 xét về chỉ tiêu lợi nhuận, lũy kế cả năm, tổng lợi nhuận trước thuế của Vietinbank đạt 8.530 tỷ đồng, tăng 16%. Trong đó, khu vực miền Bắc đem lại kết quả 3.727 tỷ đồng; miền Nam là 3.393 tỷ và còn lại là các khu vực khác. Sau thuế, tổng lợi nhuận còn 6.825 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuần của cổ đông ngân hàng là 6.805 tỷ đồng.

Điểm thứ hai cần lưu ý nữa là cách phân bổ chi phí. Lợi nhuận có sự cách biệt rõ rệt do cách phân bổ chi phí theo vị trí Hội sở chính.

Vietcombank: Chi phí dồn tụ ở miền Bắc chưa kịp phân bổ tới các khu vực khác

Tại Vietcombank, thu nhập lãi thuần hợp nhất tính đến cuối năm 2016 đạt 18.529 tỷ đồng, trong đó phân bổ tập trung ở khu vực miền Bắc và miền Nam với lần lượt là 8.594 tỷ đồng và 7.303 tỷ đồng. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên thu nhập lãi thuần đạt mức 2.611 tỷ đồng và các chi nhánh nước ngoài đem về hơn 20 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2016, Trụ sở chính của 1 số ngân hàng thuộc khu vực miền Bắc thực hiện chi một số khoản chi phí hoạt động cho toàn hệ thống nhưng chưa phân bổ tới các đơn vị trong ngân hàng.

Chính vì chi phí hoạt động dồn hết vào Trụ sở chính tại miền Bắc nên sau khi trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận trước thuế khu vực miền Bắc đạt 872 tỷ đồng, miền Trung và Tây Nguyên là 1.861 tỷ đồng; miền Nam là 5.791 tỷ đồng và chi nhánh nước ngoài âm 7,7 tỷ đồng. Tổng cộng cả năm, Vietcombank đạt 8.517 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

SHB: Lợi nhuận miền Bắc và Nam quý IV/2016 khá cân bằng

Báo cáo của SHB lại chỉ công bố lợi nhuận phân chia theo khu vực địa lý riêng trong quý IV/2016. Thu nhập lãi thuần tạo ra từ các chi nhánh, phòng giao dịch của khu vực miền Bắc tạo ra gấp nhiều lần so với miền Trung và miền Nam. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của các chi nhánh miền Bắc là 1.332 tỷ đồng, gấp 5,2 lần khu vực miền Nam và gấp gần 12 lần khu vực miền Trung.

Tuy nhiên do chi phí hoạt động tại miền Bắc cũng khá lớn nên kết quả lợi nhuận trước thuế của miền Bắc và miền Nam khá cân bằng với lần lượt 134 tỷ đồng và 116 tỷ đồng; riêng khu vực miền Trung lợi nhuận các chi nhánh đạt 55,5 tỷ đồng. Tổng cộng quý IV/2016, SHB đạt lợi nhuận trước thuế là 306 tỷ đồng.

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên