MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương cơ sở năm 2022 có tăng không?

Dự kiến từ ngày 1/7/2022, sẽ áp dụng chính sách tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức. Song, kế hoạch này tiếp tục thay đổi do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Cải cách tiền lương

Ngày 21/5/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương, trong đó nêu rõ:

Năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo sẽ được thay thế cho hệ thống bảng lương hiện hành.

Nhưng sau đó, tại Hội nghị trung ương lần thứ 13, Ban Chấp hành trung ương khóa XII thống nhất lùi thời điểm cải cách tiền lương đến ngày 1/7/2022 do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến sự phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước.

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành trung ương khóa XIII lại quyết định tiếp tục lùi thời điểm cải cách tiền lương, thay vì từ 1/7/2022 như trước đó thống nhất.

Nguyên nhân của việc "lỡ hẹn" lần thứ 2 này là những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nguồn lực ngân sách đã phải dồn cho việc phòng, chống dịch, cho các chính sách an sinh xã hội và phục hồi sản xuất, kinh doanh...

Hiện  chưa rõ về thời điểm chính thức cải cách tiền lương sau 1/7/2022 là thời điểm nào. Tuy nhiên, gần như chắc chắn, năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức vẫn tiếp tục duy trì bảng lương hiện hưởng, với cách thức tính lương đã được áp dụng từ nhiều năm nay là hệ số lương nhân với lương cơ sở.

Lùi cải cách tiền lương, lương cơ sở có tăng?

Lần tăng lương cơ sở gần nhất là 01/7/2019, sau đó hai năm 2020 và 2021 đều không tăng, nguyên nhân là dịch Covid-19. Lương cơ sở hiện nay vẫn giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến việc lương cơ sở 2022 có tăng hay không, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội từng nhấn mạnh, với tình hình dịch bệnh hiện nay, việc tăng lương cơ sở là khó khả thi. Vì thế, Ủy ban này đã đồng ý với phương án Chính phủ trình, lùi thời điểm tăng lương cơ sở.

Như vậy, nếu như lương cơ sở không tăng vào năm 2022 thì đã 3 năm liên tiếp, cán bộ, công chức, viên chức không được điều chỉnh tăng lương, phụ cấp.

Hà Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên