MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Lượng lớn cổ phiếu

SAM giảm 55% từ đầu năm 2022, Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

SAM giảm 55% từ đầu năm 2022, Chứng khoán Quốc Gia đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

10/05/2022 17:49

Dự kiến Chứng khoán Quốc Gia sẽ chi khoảng 55 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng xuống tiền mua cùng lúc 2 triệu cổ phiếu IDJ và 1 triệu cổ phiếu APS

Ông Nguyễn Đỗ Lăng xuống tiền mua cùng lúc 2 triệu cổ phiếu IDJ và 1 triệu cổ phiếu APS

10/05/2022 08:45

Ông Nguyễn Đỗ Lăng hiện đang là lãnh đạo tại cả 2 doanh nghiệp này.

APS, VGT, TCD, TID, IDJ, DTD, TVC, DTG, BTS, SDA, VE2, MST, DRC, TMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

APS, VGT, TCD, TID, IDJ, DTD, TVC, DTG, BTS, SDA, VE2, MST, DRC, TMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

10/05/2022 08:25

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

C4G, GEE, AFX, BVN, ISH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

C4G, GEE, AFX, BVN, ISH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

05/05/2022 09:06

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

PTB, DIG, NVL, GEX, DGC, VRC, MHL, THI, DVG, HHC, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

PTB, DIG, NVL, GEX, DGC, VRC, MHL, THI, DVG, HHC, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

05/05/2022 02:02

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Em trai Tổng Giám đốc Cienco 4 đã mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu C4G

Em trai Tổng Giám đốc Cienco 4 đã mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu C4G

04/05/2022 17:32

Cổ phiếu C4G của Cienco 4 đã có nhiều biến động từ đầu năm 2022 đến nay.

KBC, SFI, VFC, HTT, TNC, PAC, ONW, SD1, NDP, SMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

KBC, SFI, VFC, HTT, TNC, PAC, ONW, SD1, NDP, SMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

30/04/2022 00:15

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

PVI, FIR, SSB, PGC, TV3, TKU, CLX, SD1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

PVI, FIR, SSB, PGC, TV3, TKU, CLX, SD1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

29/04/2022 06:02

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

HNG, DDV, TEG, VTO, SKG, NNG, IDP, CNT, DVG, XHC, CLX, AFX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HNG, DDV, TEG, VTO, SKG, NNG, IDP, CNT, DVG, XHC, CLX, AFX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

28/04/2022 15:12

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Thị giá giảm 50% trong vòng 1 tháng, Chủ tịch HĐQT Quản lý tài sản Trí Việt đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu TVC

Thị giá giảm 50% trong vòng 1 tháng, Chủ tịch HĐQT Quản lý tài sản Trí Việt đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu TVC

27/04/2022 10:18

Hiện tại cổ phiếu TVC của Quản lý tài sản Trí Việt đang giao dịch quanh mức 11.800 đồng/cổ phiếu.

TVC, KDH, MBB, SJS, BMI, SDG, NTP, AAM, VE2: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TVC, KDH, MBB, SJS, BMI, SDG, NTP, AAM, VE2: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

27/04/2022 08:03

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

GEX, HAG, NLG, TDG, GEG, DDV, MIG, LCG, VDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

GEX, HAG, NLG, TDG, GEG, DDV, MIG, LCG, VDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

26/04/2022 00:04

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Cha Thành viên HĐQT đã chuyển nhượng 11,6 triệu cổ phiếu GEG cho KCN Thành Thành Công

Cha Thành viên HĐQT đã chuyển nhượng 11,6 triệu cổ phiếu GEG cho KCN Thành Thành Công

25/04/2022 23:40

Cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai có nhiều biến động từ đầu năm 2022 đến nay.

Quỹ đầu tư hạ tầng PVI bán bớt 3 triệu cổ phần Afiex (AFX) ở vùng đỉnh, thu về 57 tỷ đồng

Quỹ đầu tư hạ tầng PVI bán bớt 3 triệu cổ phần Afiex (AFX) ở vùng đỉnh, thu về 57 tỷ đồng

25/04/2022 11:40

Cũng trong ngày 21/4, có 3 triệu cổ phiếu AFX được giao dịch thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 19.148 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch hơn 57,44 tỷ đồng.

Công ty liên quan tới lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu ASM

Công ty liên quan tới lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai đăng ký mua vào 7 triệu cổ phiếu ASM

22/04/2022 11:04

Cổ phiếu ASM đã giảm điểm 3 phiên liên tiếp trên thị trường.

DXG, GVR, ASM, GEX, VRG, C47, TEG, VDP, QNC, ILA, VNI, PHH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DXG, GVR, ASM, GEX, VRG, C47, TEG, VDP, QNC, ILA, VNI, PHH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

22/04/2022 10:01

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DXG, DIG, TCB, SSB, HAH, TVB, TEG, GKM, TDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DXG, DIG, TCB, SSB, HAH, TVB, TEG, GKM, TDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

22/04/2022 05:03

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DIG, YEG, THI, TIX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DIG, YEG, THI, TIX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

20/04/2022 07:06

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

SSB, HBC, QNS, C4G, CTW, HFC, TEG, CET: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

SSB, HBC, QNS, C4G, CTW, HFC, TEG, CET: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

20/04/2022 06:07

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

TCB, GEX, SP2, ADP, NNG, SDG, CET, CTC, PSG, PNG, TNC, HDP, XHC, LGM, ONW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TCB, GEX, SP2, ADP, NNG, SDG, CET, CTC, PSG, PNG, TNC, HDP, XHC, LGM, ONW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

19/04/2022 05:33

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Trở lên trên