MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PTB, DIG, NVL, GEX, DGC, VRC, MHL, THI, DVG, HHC, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

PTB, DIG, NVL, GEX, DGC, VRC, MHL, THI, DVG, HHC, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Phú Tài (PTB): Bà Lê Thị Kim Sang, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 529.874 cp (tỷ lệ 1,09%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/5 đến 8/6/2022.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 4.346.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 29.275.377 cp (tỷ lệ 5,856%) xuống 24.929.077 cp (tỷ lệ 4,987%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 20/4 đến 27/4/2022.

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (NVL): CTCP Novagroup đăng ký mua 106.653.159 cp. Trước giao dịch Novagroup sở hữu 520.517.407 cp (tỷ lệ 26,697%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/5 đến 9/6/2022.

CTCP Tập đoàn Gelex (GEX): Amersham Industries Limited đã bán 500.000 cp; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã bán 200.000 cp; Venner Group Limited đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 52.596.708 cp (tỷ lệ 6,177%) xuống 50.896.708 cp (tỷ lệ 5,977%). Giao dịch thực hiện ngày 29/4/2022.

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC): Ông Quách Trung Kiên, em trai ông Quách Kiều Hưng – người quản trị công ty - đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 37.921 cp. Giao dịch thực hiện từ 31/3 đến 28/4/2022.

CTCP Bất động sản và đầu tư VRC (VRC): Ông Phan Văn Tướng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.817.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 11.462.230 cp (tỷ lệ 22,92%). Giao dịch thực hiện ngày 29/4/2022.

CTCP Minh Hữu Liên (MHL): Ông Trần Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 2.450.638 cp (tỷ lệ 46,34%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 1/4 đến 28/4/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MHL, ông Huỳnh Đình Thành, uỷ viên HĐQT, đã mua 1.245.000 cp (tỷ lệ 23,54%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Thành không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ ¼ đến 27/4/2022.

CTCP Thiết bị điện (THI): CTCP Thiết bị điện Gelex đã mua 4,8 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 44.264.599 cp (tỷ lệ 90,71%). Giao dịch thực hiện ngày 28/4/2022.

CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG): Ông Bùi Văn Thuỵ, Uỷ viên HĐQT, đã bán 3,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 4.247.845 cp (tỷ lệ 15,17%) xuống 747.845 cp (tỷ lệ 2,67%). Giao dịch thực hiện từ 6/4 đến 29/4/2022.

CTCP Bánh kẹo Hải hà (HHC): Bà Nguyễn Thị Lan đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 899.500 cp (tỷ lệ 5,48%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/1/2022.

CTCP Thương mại Hà Tây (HTT): Ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Chiến sở hữu 1.197.000 cp (tỷ lệ 5,98%). Giao dịch thực hiện từ 9/5 đến 27/5/2022.

https://cafef.vn/ptb-dig-nvl-gex-dgc-vrc-mhl-thi-dvg-hhc-htt-thong-tin-giao-dich-luong-lon-co-phieu-2022050522182226.chn

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên