MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thông tin giao dịch

DIG, MBB, NLG, REE, KHG, VNM: Thông tin giao dịch cổ phiếu

DIG, MBB, NLG, REE, KHG, VNM: Thông tin giao dịch cổ phiếu

23/05/2022 09:13

Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã bán 1,85 triệu cổ phiếu DIG, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 17,7% vốn.

APS, VGT, TCD, TID, IDJ, DTD, TVC, DTG, BTS, SDA, VE2, MST, DRC, TMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

APS, VGT, TCD, TID, IDJ, DTD, TVC, DTG, BTS, SDA, VE2, MST, DRC, TMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

10/05/2022 08:25

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

C4G, GEE, AFX, BVN, ISH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

C4G, GEE, AFX, BVN, ISH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

05/05/2022 09:06

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

PTB, DIG, NVL, GEX, DGC, VRC, MHL, THI, DVG, HHC, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

PTB, DIG, NVL, GEX, DGC, VRC, MHL, THI, DVG, HHC, HTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

05/05/2022 02:02

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

KBC, SFI, VFC, HTT, TNC, PAC, ONW, SD1, NDP, SMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

KBC, SFI, VFC, HTT, TNC, PAC, ONW, SD1, NDP, SMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

30/04/2022 00:15

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

PVI, FIR, SSB, PGC, TV3, TKU, CLX, SD1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

PVI, FIR, SSB, PGC, TV3, TKU, CLX, SD1: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

29/04/2022 06:02

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

HNG, DDV, TEG, VTO, SKG, NNG, IDP, CNT, DVG, XHC, CLX, AFX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HNG, DDV, TEG, VTO, SKG, NNG, IDP, CNT, DVG, XHC, CLX, AFX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

28/04/2022 15:12

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

GEX, HAG, NLG, TDG, GEG, DDV, MIG, LCG, VDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

GEX, HAG, NLG, TDG, GEG, DDV, MIG, LCG, VDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

26/04/2022 00:04

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DXG, GVR, ASM, GEX, VRG, C47, TEG, VDP, QNC, ILA, VNI, PHH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DXG, GVR, ASM, GEX, VRG, C47, TEG, VDP, QNC, ILA, VNI, PHH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

22/04/2022 10:01

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DXG, DIG, TCB, SSB, HAH, TVB, TEG, GKM, TDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DXG, DIG, TCB, SSB, HAH, TVB, TEG, GKM, TDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

22/04/2022 05:03

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DIG, YEG, THI, TIX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DIG, YEG, THI, TIX: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

20/04/2022 07:06

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

SSB, HBC, QNS, C4G, CTW, HFC, TEG, CET: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

SSB, HBC, QNS, C4G, CTW, HFC, TEG, CET: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

20/04/2022 06:07

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

TCB, GEX, SP2, ADP, NNG, SDG, CET, CTC, PSG, PNG, TNC, HDP, XHC, LGM, ONW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

TCB, GEX, SP2, ADP, NNG, SDG, CET, CTC, PSG, PNG, TNC, HDP, XHC, LGM, ONW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

19/04/2022 05:33

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

MWG, VNM, DIG, SJF, CDC, POT, GKM, NSH, THS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

MWG, VNM, DIG, SJF, CDC, POT, GKM, NSH, THS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

16/04/2022 09:25

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DGC, VNM, HPX, PNJ, TCI, SP2, NRC, RCC, PHH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DGC, VNM, HPX, PNJ, TCI, SP2, NRC, RCC, PHH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

15/04/2022 07:05

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DIG, VNM, DXG, APG, VEV, SP2, VXB, HMH, CAN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DIG, VNM, DXG, APG, VEV, SP2, VXB, HMH, CAN: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

14/04/2022 07:32

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

HBC, HQC, DVN, POM, VNE, CQN, ABS, PHH, DTE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

HBC, HQC, DVN, POM, VNE, CQN, ABS, PHH, DTE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

13/04/2022 05:13

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

DIG, VST, VIB, DHC, VDP, MHL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DIG, VST, VIB, DHC, VDP, MHL: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

09/04/2022 08:03

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

MWG, TIP, LHC, AFX, VE2, CIG, VDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

MWG, TIP, LHC, AFX, VE2, CIG, VDP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

08/04/2022 05:56

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

SBT, TTF, OGC, PSG, HLT, VE2: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

SBT, TTF, OGC, PSG, HLT, VE2: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

07/04/2022 05:21

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

Trở lên trên