MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lưu lượng nước về hồ tăng mạnh, Thủy điện Thác Bà (TBC) báo lã quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 Thủy điện Thác Bà báo lãi sau thuế 167 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm.

CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 159,5 tỷ đồng, gấp 3 lần quý 3 năm ngoái. Tỷ lệ tăng giá vốn hàng bán còn thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu, nên lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 105 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ.

Thủy điện Thác Bà có giải trình, doanh thu quý 3 tăng do tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ tăng 70% so với cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng 64% so với quý 3/2019, tương ứng tăng 43,5 triệu kWh. Bên cạnh đó, giá bán điện bình quân quý 3 năm nay cao hơn cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng mạnh.

Trừ các khoản chi phí, thuế phát sinh, quý 3 Thủy điện Thác Bà còn lãi sau thuế 76 tỷ đồng, gấp 3,2 lần lợi nhuận đạt được trong quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 62,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Thủy điện Thác Bà đạt 392 tỷ đồng, tăng 66,6% so với cùng kỳ và thực hiện được trên 86% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 167 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ và đã vượt gần 15% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 138,6 tỷ đồng.

Thái Mạnh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên