MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Masan Consumer (MCH) lãi hơn 5.500 tỷ đồng sau thuế năm 2021, có hơn 13.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng

28-01-2022 - 11:41 AM | Doanh nghiệp

Masan Consumer (MCH) lãi hơn 5.500 tỷ đồng sau thuế năm 2021, có hơn 13.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng

Riêng quý 4/2021 Masan Consumer lãi sau thuế 2.040 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – mã chứng khoán MCH) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 9.690 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 33,6% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 4.155 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 192 tỷ đồng, tăng 7 tỷ so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 9 tỷ đồng, lên hơn 79 tỷ đồng. Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng 314 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 1.600 tỷ đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 46 tỷ đồng, lên mức 323 tỷ đồng.

Kết quả, Masan Consumer lãi trước thuế 2.348 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.040 tỷ đồng, tăng 33,3% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2020.

Masan Consumer (MCH) lãi hơn 5.500 tỷ đồng sau thuế năm 2021, có hơn 13.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Masan Consumer đạt 28.099 tỷ đồng, tăng 17,1% so với doanh thu đạt được năm 2020. Trừ chi phí vốn, công ty còn lãi gộp 11.790 tỷ đồng.

Trong năm 2021 Masan Consumer ghi nhận doanh thu tài chính 720 tỷ đồng (giảm 34 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó có thu lãi ngân hàng, lãi đầu tư và lãi từ khoản cho một bên liên quan vay. Chi phí tài chính 258 tỷ đồng (giảm 57 tỷ đồng so với cùng kỳ, mà chủ yếu là chi trả lãi vay).

Tính đến 31/12/2021 Masan Consumer còn 13.013 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó có hơn 12.900 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng dưới 3 tháng, tăng hơn 9.200 tỷ đồng so với đầu năm). Ngoài ra công ty còn khoản tiền gửi kỳ hạn dài hơn với tổng giá trị 169 tỷ đồng.

Masan Consumer (MCH) lãi hơn 5.500 tỷ đồng sau thuế năm 2021, có hơn 13.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng - Ảnh 2.

Chi phí bán hàng trong năm hơn 4.780 tỷ đồng, tăng hơn 700 tỷ đồng so với cùng kỳ. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 180 tỷ đồng, lên mức 1.072 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2021 Masan Consumer lãi trước thuế 6.410 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.526 tỷ đồng, tăng 20,2% so với số lãi 4.597 tỷ đồng đạt được năm 2020. EPS đạt 7.657 đồng.

https://cafef.vn/masan-consumer-mch-lai-hon-5500-ty-dong-sau-thue-nam-2021-co-hon-13000-ty-dong-di-gui-ngan-hang-20220128110327173.chn

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên