MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Masan Resources thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm huy động vốn hợp tác kinh doanh với Khoáng sản Núi Pháo

28-09-2018 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

Số trái phiếu này do chính Khoáng sản Núi Pháo và Công ty TNHH Tầm nhìn Masan cùng có phương án đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó Masan Resources dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu doanh nghiệp (trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng. Số trái phiếu này dự kiến phát hành trong một hoặc nhiều đợt. Số lượng trái phiếu phát hành trong từng đợt được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổ chức phát hành quyết định.

Trái phiếu có lãi suất cố định 9,8%/năm đối với giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành. Đối với mỗi giai đoạn 6 thang tiếp theo, lãi suất bằng tổng của 3,2%/năm và trung bình cộng lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do một số ngân hàng lớn công bố vào ngày xác định lãi suất liên quan. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến ngay trong quý 3/2018.

Nghĩa vụ thanh toán trái phiếu được Công ty TNHH Khai thác chế biến Núi Pháo cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành. Bên cạnh đó Công ty TNHH Tầm nhìn Masan sử dụng một số cổ phần thuộc sở hữu của mình trong CTCP Tài nguyên Masan để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức phát hành.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư hợp tác kinh doanh giữa CTCP Tài nguyên Masan và Công ty TNHH Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Nguyên Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên