MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất bao nhiêu năm GDP bình quân Việt Nam mới vượt Lào và Campuchia?

Mất bao nhiêu năm GDP bình quân Việt Nam mới vượt Lào và Campuchia?

Năm 1989, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 94,56 USD, thấp hơn GDP bình quân của Lào (172,52 USD) và Campuchia (150 USD).

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), giai đoạn 1989-1995, GDP bình quân của Việt Nam liên tục thấp hơn Lào và Campuchia. Năm 1995, GDP bình quân của Lào đạt khoảng 364 USD, Campuchia đạt khoảng 323 USD, còn Việt Nam đạt khoảng 277 USD.

Tuy nhiên, đến năm 1996, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt qua Campuchia. Năm 1996, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 324 USD, còn Campuchia đạt khoảng 319 USD. Theo đó, GDP bình quân của Việt Nam đã chính thức vượt qua Campuchia sau 7 năm.

Đến năm 1997, GDP bình quân của Việt Nam đã vượt thêm Lào. Năm 1997, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 348 USD, còn của Lào đạt khoảng 346 USD và Campuchia đạt khoảng 305 USD. Theo đó, GDP bình quân của Việt Nam đã chính thức vượt qua Lào sau 8 năm.

Mất bao nhiêu năm GDP bình quân Việt Nam mới vượt Lào và Campuchia? - Ảnh 1.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam, Lào và Campuchia giai đoạn 1989-2021. Nguồn: WB.

Từ năm 1998 đến nay, GDP bình quân của Việt Nam luôn xếp trên Lào và Campuchia. Năm 2021, GDP bình quân của Việt Nam đạt khoảng 3.694 USD, gấp 1,4 lần GDP bình quân của Lào (2.551 USD) và gấp 2,32 lần GDP bình quân của Campuchia (1.591 USD).

Xét trong toàn bộ các nước thuộc khu vực ASEAN, GDP bình quân của Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt trong giai đoạn 1989-2021.

Năm 1989, GDP bình quân của Việt Nam xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN, chỉ cao hơn Myanmar (41,12 USD). Từ năm 1997-2021, GDP bình quân đã vượt qua Philippines, Myanmar, Campuchia và Lào. Cụ thể, đến năm 2021, GDP bình quân của Việt Nam xếp thứ 6/10 các quốc gia trong khối ASEAN.

Hiện nay, GDP bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia vẫn xếp trên Việt Nam. GDP bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia đang gấp lần lượt là 16 lần, 8 lần, 3 lần, 2 lần và 1,2 lần so với GDP bình quân của Việt Nam.

Mất bao nhiêu năm GDP bình quân Việt Nam mới vượt Lào và Campuchia? - Ảnh 2.

GDP bình quân đầu người các nước trong khối ASEAN giai đoạn 1995-2021. Nguồn: WB.

Sau 34 năm nỗ lực phát triển, GDP bình quân của Việt Nam đã tăng từ 94,56 USD năm 1989 lên 3.694 USD năm 2021.

Trong giai đoạn 1989-2021, GDP bình quân của Việt Nam có mức tăng lớn nhất trong khu vực ASEAN (gấp 39 lần). Các quốc gia khác đều có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Myanmar (gấp hơn 28 lần), Lào (gấp gần 15 lần), Campuchia (gấp 10,6 lần), Indonesia (gấp 8 lần), Singapore (gấp 7 lần), Thái Lan (gấp 5,6 lần), Malaysia (gấp 5,1 lần), Philipines (gấp 4,4 lần) và Bruinei (gấp 2,7 lần).

Minh Tiến

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên