MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Minh trí

5 kiểu người “dù thắp đèn cũng không thấu được chính mình”, còn chưa sớm tỉnh ngộ thì cuộc sống rất dễ rơi vào bế tắc

5 kiểu người “dù thắp đèn cũng không thấu được chính mình”, còn chưa sớm tỉnh ngộ thì cuộc sống rất dễ rơi vào bế tắc

09/12/2020 13:05

Trong tâm bạn có gì, trước mắt bạn sẽ nhìn thấy điều đó. Người khôn ngoan, minh trí có thể quyết định sáng suốt là bởi trong tâm họ luôn thông suốt, tĩnh tại để suy xét mọi việc toàn diện.

Trở lên trên