MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp bất động sản báo lãi quý 1 tăng gấp 3,5 lần, dòng tiền kinh doanh âm hơn 500 tỷ đồng

Một doanh nghiệp bất động sản báo lãi quý 1 tăng gấp 3,5 lần, dòng tiền kinh doanh âm hơn 500 tỷ đồng

Dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp BĐS này âm 532 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận con số dương 784 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG) công bố BCTC quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 189 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân do nguồn thu từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn giảm mạnh 70% xuống còn 163 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm tương đương doanh thu khiến lãi gộp của công ty giảm 64% xuống còn 44 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trở thành điểm sáng mang về nguồn thu hơn 98 tỷ đồng, tăng 34% nhờ thu nhập phát sinh liên quan đến hợp đồng BCC và lãi chênh lệch tỷ giá.

Các chi phí khác cũng được tiết giảm đáng kể, như chi phí tài chính giảm 33%, chi phí bán hàng giảm 75% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41%. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng giảm 57%. Bên cạnh đó, khoản thu nhập khác và lợi nhuận khác đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Kết quả, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi sau thuế quý 1 đạt 12 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 4,6 tỷ đồng tương đương EPS đạt 37 đồng.

Một doanh nghiệp bất động sản báo lãi quý 1 tăng gấp 3,5 lần, dòng tiền kinh doanh âm hơn 500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo ban lãnh đạo AGG, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ do doanh thu hoạt động tài chính tăng, doanh thu khác tăng, đồng thời chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh của AGG âm 532 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận con số dương 784 tỷ đồng.

Tính đến 31/3, tổng tài sản AGG đạt 10.600 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho của AGG đạt 4.059 tỷ đồng (chủ yếu là bất động sản dở dang), chiếm 47% trong tổng tài sản ngắn hạn. Trong đó tập trung lớn nhất ở 3 dự án Westgate (3.184 tỷ đồng), The Standard (337 tỷ đồng) và Signial (376 tỷ đồng).

Một doanh nghiệp bất động sản báo lãi quý 1 tăng gấp 3,5 lần, dòng tiền kinh doanh âm hơn 500 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nợ phải trả giảm nhẹ 6% xuống 7.870 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 74% (5.835 tỷ đồng) trong nguồn vốn, trong đó người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng nhẹ lên 3.627 tỷ đồng; vay ngắn hạn giảm gần một nửa xuống còn 482 tỷ đồng.

Hạ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên