MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp dược "thưởng tết" cổ tức cho cổ đông và nhân viên cũng được nhận 2 tháng lương

27-12-2017 - 09:26 AM | Doanh nghiệp

Điều đáng chú ý là ngoài “thưởng tết” cho cổ đông thì công ty cũng thông qua kế hoạch chi thưởng cho cán bộ công nhân viên tết dương lịch là 2 triệu đồng và mức thưởng tết âm lịch là 2 tháng tính theo bình quân lương và phụ cấp.

Công Ty Cổ Phần Dược phẩm 2/9 vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐQT thông qua chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 cho cổ đông tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 500 đồng). Thời gian chi trả vào tháng 1 hoặc tháng 2/2018.

Điều đáng chú ý là ngoài “thưởng tết” cho cổ đông thì công ty cũng thông qua kế hoạch chi thưởng cho cán bộ công nhân viên với mức hưởng 100% khoản thưởng nếu có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên. Mức thưởng tết dương lịch là 2 triệu đồng và mức thưởng tết âm lịch là 2 tháng tính theo bình quân lương và phụ cấp.

Dược phẩm 2/9 cũng nhất trí thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền làm thư ký Hội đồng quản trị và là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin công ty, thời gian bắt đầu từ tháng 12/2017.

Công ty cũng nhất trí thông qua chủ trương điều chỉnh thời hạn cho thuê mặt bằng 78-80 Cách mạng tháng 8, quận 3 đến hết thời hạn thuê đất và giao cho ban Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng.

Hải An

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên