MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức phí đăng ký thường trú, tạm trú có gì thay đổi từ tháng 2/2023?

Mức phí đăng ký thường trú, tạm trú có gì thay đổi từ tháng 2/2023?

Theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, từ ngày 05/02/2023, mức lệ phí đăng ký cư trú và các đối tượng được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, mức thu đăng ký thường trú là 20.000 đồng/ lần đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, từ 5/2/2023, mức thu đăng ký thường trú là 20.000 đồng/ lần đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/ lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình thì mức phí lần lượt là 15.000 đồng/ lần với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 7.000 đồng/ lần với công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú theo danh sách thì mức thu lần lượt là 10.000 đồng/ người/ lần khi nộp hồ sơ trực tiếp và 5.000 đồng/ người/ lần khi nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, mức thu khi công dân tách hộ là 10.000 đồng/ lần khi nộp hồ sơ trực tiếp và 5.000 đồng/ lần khi nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

10 đối tượng đươc miễn lệ phí đăng ký cư trú

Bên cạnh đó, Thông tư 75/2022/TT-BTC cũng quy định nhiều trường hợp miễn lệ phí đăng ký cư trú từ 5/2/2023 bao gồm:

- Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em;

- Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi;

- Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Công dân thường trú tại các xã biên giới;

- Công dân thường trú tại các huyện đảo;

- Công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;

- Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Về việc kê khai, thu nộp lệ phí đăng ký cư trú, Điều 6 Thông tư 75/2022 nêu rõ, người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký cư trú và được cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận.

Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí, tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp lệ phí thu được theo quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương) bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Về chủ thể thực hiện việc thu lệ phí đăng ký cư trú, căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú 2020, cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Như vậy, chủ thể nêu trên có trách nhiệm thực hiện việc thu lệ phí đăng ký cư trú.

Trọng Trần

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên