TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2018: Hàng triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng được tiết kiệm

Với việc đơn giản, cắt giảm 6.665 danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 27 thủ tục kiểm tra chuyên ngành của 8 Bộ đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 11 triệu ngày công/năm tương đương 5.407 tỷ đồng/năm.

Tổ công tác của Thủ tướng đã có báo cáo về  kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao năm 2018 và kết quả kiểm tra năm 2018 của Tổ.

Cụ thể, từ ngày 1/1 -  26/12/2018, có tổng số 18.820 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, có 11.253 nhiệm vụ đến hạn đã hoàn thành, đạt 98,1%; chưa hoàn thành là 7.567, số nhiệm vụ quá hạn của năm 2018 chiếm 1,15%, giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước và giảm 23,85% so với trước khi Tổ công tác được thành lập.

Theo Tổ công tác, nhiều Bộ, ngành đã có sự chủ động, nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ giao. Đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu đã tích cực tìm kiếm giải pháp hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc "đẩy" trách nhiệm lên Thủ tướng được khắc phục về cơ bản.

Tuy nhiên, Tổ công tác cho rằng vẫn còn tình trạng nợ đọng nhiệm vụ quá hạn và vẫn chủ yếu của một số Bộ, cơ quan, địa phương nhất định, kể cả các bộ, cơ quan, địa phương đã được kiểm tra.

Bên cạnh đó, trong năm 2018, Tổ công tác đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra tại 6 Bộ, cơ quan, 7 địa phương, 2 Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước; kiểm tra 11 Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và 16 Bộ, cơ quan có ngành nghề kinh doanh.

Thông qua các cuộc kiểm tra, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, qua các cuộc kiểm tra chuyên đề, tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng được quán triệt, đôn đốc thực hiện, tạo chuyển động thực sự về kỷ luật, kỷ cương, kịp thời đưa các giải pháp, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng thành những kết quả cụ thể, đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở các kiến nghị của Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập liên quan đến công tác chỉ đạo nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà Tổ công tác đã kiến nghị.

Bên cạnh đó, các cuộc kiểm tra chuyên đề về cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và việc rà soát, đơn giản, cắt giảm các điều kiện kinh doanh để tạo dư địa cho tăng trưởng đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ đến các bộ, cơ quan.

Hoạt động kiểm tra chuyên ngành, đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh đã có cải cách, chuyển biến mạnh cả về chất và lượng. Nếu năm 2017, các bộ, cơ quan mới phê duyệt hoặc đề xuất phương án cải cách kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh thì năm 2018 là một năm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong khâu thực thi, được minh chứng qua những số liệu cụ thể.

Với việc đơn giản, cắt giảm 6.665 danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 27 thủ tục kiểm tra chuyên ngành của 8 Bộ đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và xã hội khoảng 11.642.068 ngày công/năm, tương đương 5.407 tỷ đồng/năm.

Còn việc cắt giảm, đơn giản 3.015 điều kiện kinh doanh của 9 Bộ đã tiết kiệm cho doanh nghiệp và người dân khoảng 5.911.650 ngày công/năm, tương đương 889,5 tỷ đồng/năm, chưa kể các chi phí tiết kiệm được do không phải duy trì và đáp ứng các điều kiện kinh doanh.

Tuy nhiên, Tổ công tác nhận định một số bộ, cơ quan còn chậm trễ trong việc trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh. Hiện còn tổng số 33 văn bản về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh chưa được ban hành.

Một số bộ, cơ quan đã có danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh cắt giảm, đơn giản hóa nhưng chưa đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Trong năm 2019, Tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt sẽ tập trung kiểm tra chuyên đề về công tác hoàn thiện thể chế và việc ban hành văn bản theo thẩm quyền nhằm khắc phục và xử lý triệt để tình trạng ban hành các văn bản trái thẩm quyền, trái quy định; kiểm tra chuyên đề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 35…

T.Công

Theo Trí thức trẻ/Theo VGP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên