MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2020 người lao động cần lưu ý gì về mức đóng BHXH để không bị "thiệt thòi"

Từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng lên 240.000 đồng so với năm 2019 theo Nghị định 90. Vì vậy, mức đóng BHXH tối thiểu của người lao động và phía sử dụng lao động cũng có nhiều thay đổi.

Theo đó, mức thay đổi mức đống BHXH tối thiểu thay đổi như sau:

Với vùng 1, mức lương tối thiểu trong năm 2020 là 4.420.000 đồng/tháng, tăng 240.000 đồng. Số tiền đóng BHXH bắt buộc thấp nhất của người lao động sẽ là 353.600 đồng, của đơn vị sử dụng lao động là 751.400 đồng.

Với vùng 2, mức lương tối thiểu trong năm 2020 là 3.920.000 đồng/tháng, tăng 210.000 đồng. Số tiền đóng BHXH bắt buộc thấp nhất của người lao động sẽ là 313.600 đồng, của đơn vị sử dụng lao động là 666.400 đồng.

Với vùng 3, mức lương tối thiểu trong năm 2020 là 3.430.000 đồng/tháng, tăng 180.000 đồng. Số tiền đóng BHXH bắt buộc thấp nhất của người lao động sẽ là 274.400 đồng, của đơn vị sử dụng lao động là 583.100 đồng.

Với vùng 4, mức lương tối thiểu trong năm 2020 là 3.070.000 đồng/tháng, tăng 150.000 đồng. Số tiền đóng BHXH bắt buộc thấp nhất của người lao động sẽ là 245.600 đồng, của đơn vị sử dụng lao động là 521.900 đồng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Còn với những doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới…

Nghị định 90 cũng cho biết mức lương tối thiểu vùng quy định trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. 

Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc trong tháng và hoàn thành định mức lao động... bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Doanh nghiệp cũng không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại… khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Minh Phú (Tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên