MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm Bảy Bảy lãi đột biến sau khi về với CII nhờ các giao dịch tài chính

Quý 3/2019, dù doanh thu hoạt động chính giảm, Năm Bảy Bảy (NBB) vẫn báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa công bố BCTC quý 3/2019 với doanh thu tăng 9% lên 145 tỷ đồng. Giá vốn tương ứng tăng mạnh, lợi nhuận gộp theo đó giảm đáng kể khoảng 16% về 36 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính ngược lại tăng đột biến nhờ chuyển nhượng vốn cổ phần, đồng thời Công ty không gánh chịu chi phí tài chính.

Kết quả, dù doanh thu hoạt động chính giảm, NBB vẫn báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Công ty giảm 57% về mức 271 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính đột biến trong quý 3 và thu nhập khác đột biến (cũng từ chuyển nhượng cổ phần), Công ty báo lãi gần 351 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm trước.

Năm Bảy Bảy lãi đột biến sau khi về với CII nhờ các giao dịch tài chính - Ảnh 1.

So với kế hoạch 1.516 tỷ đồng doanh thu và 153 tỷ lợi nhuận, NBB còn cách xa chỉ tiêu doanh thu, tuy nhiên nhờ ghi nhận các khoản thu tài chính và thu khác giúp Công ty vượt 129% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, tổng tài sản NBB vào mức 5.359 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở hàng tồn kho với giá trị sản xuất kinh doanh dở dang các dự án 3.626 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 1.217 tỷ đồng.

Nợ Công ty vào mức 3.188 tỷ đồng, vốn chủ ghi nhận 2.163 tỷ đồng, trong đó NBB đang có 480 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 131 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 678 tỷ lợi nhuận chưa phân phối.

Tính đến hiện tại, CII đã sở hữu gần 60 triệu cổ phiếu NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu lên đến 64,22% cổ phần. Trên thị trường, cổ phiếu NBB biến động khá mạnh, hiện giao dịch tại mức 21.050 đồng/cp.

Năm Bảy Bảy lãi đột biến sau khi về với CII nhờ các giao dịch tài chính - Ảnh 2.

Bảo An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên