MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước xem xét giảm dự trữ bắt buộc

30-12-2019 - 22:26 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 30/2019/TT-NHNN, quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư này quy định cụ thể cơ chế cho phép những trường hợp tổ chức tín dụng không phải thực hiện dự trữ bắt buộc, hoặc được giảm tỷ lệ thực hiện.

Cụ thể, Điều 3 Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định rõ ba nhóm các tổ chức tín dụng không thực hiện dự trữ bắt buộc.

Một là, các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc từ tháng tiếp theo tháng tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước quyết định đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt đến hết tháng tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước quyết định chấm dứt kiểm soát đặc biệt.

Hai là, tổ chức tín dụng chưa khai trương hoạt động. Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc đến hết tháng tổ chức tín dụng khai trương hoạt động; tổ chức tín dụng thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) về ngày khai trương hoạt động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày khai trương hoạt động.

Ba là, tổ chức tín dụng được chấp thuận giải thể hoặc có quyết định mở thủ tục phá sản hoặc có quyết định thu hồi Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian không thực hiện dự trữ bắt buộc từ tháng tiếp theo tháng tổ chức tín dụng được chấp thuận giải thể hoặc quyết định mở thủ tục phá sản, thu hồi Giấy phép có hiệu lực; tổ chức tín dụng có quyết định mở thủ tục phá sản gửi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) quyết định mở thủ tục phá sản trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định này.

Đáng chú ý, tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 40 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng đó quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc theo phương án phục hồi đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 148đ Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ở quy định trên, tổ chức tín dụng hỗ trợ là “tổ chức tín dụng được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt”. Đây cũng là nhóm được chỉ định tham gia hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống thời gian qua, cụ thể tại các ngân hàng thương mại bị mua lại bắt buộc.

Về quy định chung, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng đối với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại tiền gửi phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ, trừ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng quy định dưới đây.

Đó là, đối với tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ qua công cụ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam áp dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Ngân hàng Nhà nước xem xét giảm dự trữ bắt buộc - Ảnh 1.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng hiện hành.

Theo Lam Giang

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên