MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân sách chi gần 60.000 tỷ đồng trả nợ lãi vay 6 tháng đầu năm 2018

"Công tác chi trả nợ lãi đã đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam kết", đại diện Bộ Tài chính cho biết...

Tổng chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 649.200 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỷ đồng.

Ngày 18/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo về công tác ngành tài chính 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách ước đạt 651.700 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 523.000 đồng, tăng 15,5%; thu từ dầu thô ước đạt 29.600 tỷ đồng, tăng 25,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm 2018, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý thu ngân sách 4.700 tỷ đồng, số đã nộp vào ngân sách gần 2.000 tỷ đồng, thu hồi được 14.880 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ước tính 6 tháng có 45/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 50%, trong đó có 36 địa phương đạt trên 53%, 53/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ và 10 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Nếu loại trừ thu từ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận sau thuế thì có 32 địa phương có tiến độ thấp hơn so với dự toán, trong đó có 13 địa phương đạt dưới 45% dự toán năm.

Về chi ngân sách, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 649.200 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 130.000 tỷ đồng, tăng 42%; chi thường xuyên đạt 455.800 tỷ đồng, tăng 5% và chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỷ đồng, tăng 6%.

"Về công tác chi trả nợ lãi đã đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam kết", đại diện Bộ Tài chính cho biết.

Cũng theo Bộ Tài chính, riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, bao gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ, tuy tiến độ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2017 song vẫn chậm so với yêu cầu dự toán, nên cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

"Công tác quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của đơn vị. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả", lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Về cân đối ngân sách nhà nước, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo, đã thực hiện phát hành 89.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên