MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành có thu nhập bình quân lao động cao nhất Việt Nam

Ngành có thu nhập bình quân lao động cao nhất Việt Nam

Đây là ngành đã nhiều năm đứng đầu về mức thu nhập bình quân lao động, vượt mức 20 triệu đồng.

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2022, khu vực dịch vụ có mức thu nhập bình quân tháng một lao động năm 2020 đạt cao nhất với 10,6 triệu đồng, giảm 1,4% so với năm 2019.

Trong đó, ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân lao động đạt cao nhất trong các ngành kinh tế với 25 triệu đồng . Đây là ngành đã nhiều năm đứng đầu về mức thu nhập bình quân lao động.

Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm là ngành có mức tăng trưởng cao thứ hai trong năm 2020, với mức tăng 9,5%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm (chỉ sau ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội).

Trong năm 2021, có 6.497 doanh nghiệp hoạt động trong ngành này, tăng 8,9% so với năm 2020. Những doanh nghiệp này sử dụng hơn 400.000 lao động, mỗi lao động có thu nhập trung bình 25 triệu đồng.

Tỷ lệ lao động nữ của các doanh nghiệp trong ngành này là trên 56%, cao thứ ba chỉ sau nhóm y tế và giáo dục.

Nguồn vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này lên tới hơn 15,26 triệu tỷ đồng. Trang bị vốn bình quân một lao động là hơn 36 triệu đồng, cao nhất cả nước. Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động là 275 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp trong ngành này là hơn 181 nghìn tỷ đồng, 34,3% doanh nghiệp có lãi.

Thái Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên