MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành thuế tiến hành 78.600 cuộc thanh, kiểm tra trong gần 11 tháng

Ngành thuế xử lý thu vào ngân sách gần 15,4 nghìn tỷ đồng, chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng, thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế...

Tổng thu ngân sách tháng 11/2018 ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, thu nội địa tháng 11 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 975,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2017.

Nếu không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước thì số thu nội địa còn lại ước đạt 742,9 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán năm, tăng 41,1% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11 ước đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toánnăm, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2017.

Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (98,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách đạt 185,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,5% dự toán năm, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11/2018, có 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 92%) và hầu hết các địa phương thu đạt cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

"Công tác quản lý thu nội địa 11 tháng đầu năm đã đạt nhiều tiến bộ. Tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách gần 15,4 nghìn tỷ đồng", Bộ Tài chính cho biết.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế.

"Trong tháng 12/2018, cơ quan Thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách như mục tiêu đề ra", Bộ Tài chính khẳng định.

Đối với cơ quan hải quan, tính đến ngày 15/11/2018, đơn vị này đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế, phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng.

Hải quan cũng khởi tố 62 vụ và chuyển các cơ quan khởi tố 99 vụ.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi ngân sách 11 tháng đạt 1,2 triệu tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán năm, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 239,6 nghìn tỷ đồng, đạt xấp xỉ 60% dự toán năm, tăng 6,7%; chi thường xuyên đạt 841,7 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán năm, tăng 4,3%,

Đáng chú ý, chi trả nợ lãi đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán năm, tăng 13,4%.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

Trở lên trên