MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ thai sản trùng vào dịp Tết có được nghỉ bù?

Nghỉ thai sản trùng vào dịp Tết có được nghỉ bù?

Chế độ thai sản là một quyền lợi lớn đối với lao động nữ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy, nghỉ thai sản trùng dịp Tết có được nghỉ bù?

Nghỉ thai sản trùng dịp Tết có được nghỉ bù?

Khoản 1 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định rõ, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Bên cạnh đó, khoản 7 Điều này cũng chỉ rõ:

Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, hời gian nghỉ thai sản đã bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, lao động nữ nghỉ thai sản trùng dịp Tết sẽ không được nghỉ bù mà chỉ được nghỉ theo thời gian đã quy định như trên.

Nghỉ thai sản có được tính thêm lương ngày Tết?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019, người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương ngày Tết, cụ thể:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

...

Song, với trường hợp lao động nữ đang hưởng chế độ thai sản thì việc hưởng chế độ ngày Tết sẽ được căn cứ theo quy định của Luật BHXH năm 2014. Cụ thể, theo khoản 7 Điều 34 Luật này, thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Vì vậy, với những ngày Tết nằm trong thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động thì người sử dụng lao động không có trách nhiệm chi trả tiền lương cho những ngày này.

Tuy nhiên, lao động nữ nghỉ thai sản dịp Tết vẫn được tính hưởng nguyên lương theo chế độ của BHXH. Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH ghi nhận:

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Do đó, lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản vẫn sẽ được hưởng nguyên 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ thai sản.

Như vậy, mặc dù không được người sử dụng lao động trả lương ngày Tết nhưng lao động nữ trong thời gian hưởng thai sản vẫn Qũy BHXH thanh toán 100% lương cho ngày này.

Hà Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên