MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Đà Nẵng (NDN) triển khai phương án phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Nhà Đà Nẵng (NDN) triển khai phương án phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Năm 2020 Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế 329 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó Nhà Đà Nẵng dự kiến phát hành hơn 9,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 93 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 tại BCTC năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian phát hành trong quý 2 hoặc quý 3/2021.

Kết quả kinh doanh, năm 2020, NDN đạt 874 tỷ đồng doanh thu thuần, LNST đạt 329 tỷ đồng lần lượt tăng cao gấp gần 21 lần về doanh thu và 5 lần về lợi nhuận so với năm 2019. So với kế hoạch cả năm Nhà Đà Nẵng đã hoàn thành và vượt 9,3% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tính đến 31/12/2020 Nhà Đà Nẵng còn hơn 336 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 10 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 17 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên