MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Khang Điền (KDH): Doanh thu giảm hơn một nửa, quý 4 lãi tăng nhẹ nhờ hoạt động khác

Nhà Khang Điền (KDH): Doanh thu giảm hơn một nửa, quý 4 lãi tăng nhẹ nhờ hoạt động khác

Trong kỳ Nhà Khang Điền (KHD) thu lãi từ giao dịch mua rẻ số tiền hơn 198 tỷ đồng, giúp lợi nhuận quý 4 quay đầu tăng 8% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, trong quý 4/2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 590 tỷ đồng giảm tới một nửa so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn cũng giảm mạnh nên lợi nhuận gộp chỉ giảm 27% so với cùng kỳ, đạt 485 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt hơn 7 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính giảm đáng kể từ 17,6 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 18% về 112 tỷ đồng.

Đáng chú ý hoạt động khác thu lãi tới 207 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ khác 16,7 tỷ đồng. Công ty cho biết trong kỳ đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 99,9% lợi ích VCSH của Nguyên Thư với giá 419,6 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ là hơn 198 tỷ đồng.

Nhà Khang Điền (KDH): Doanh thu giảm hơn một nửa, quý 4 lãi tăng nhẹ nhờ hoạt động khác - Ảnh 1.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí Nhà Khang Điền có lợi nhuận sau thuế đạt 414,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2021, KDH đạt 3.738 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17,5% so với cùng kỳ, tuy nhiên LNST vẫn đạt 1.204 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái, tương đương EPS đạt 1.790 đồng.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,9% và 4,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, kết thúc 2021 năm, doanh nghiệp mới hoàn thành được 78% mục tiêu về doanh thu và vượt nhẹ mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của KDH tăng nhẹ so với đầu năm lên 14.349 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.748 tỷ đồng, chiếm 54% tổng tài sản tập trung lớn nhất ở dự án Khang Phúc – KDC Tân Tạo (3.565 tỷ đồng); các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.182 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản.

Nhà Khang Điền (KDH): Doanh thu giảm hơn một nửa, quý 4 lãi tăng nhẹ nhờ hoạt động khác - Ảnh 2.
https://cafef.vn/nha-khang-dien-kdh-doanh-thu-giam-hon-mot-nua-quy-4-lai-tang-nhe-nho-hoat-dong-khac-20220128104118292.chn

Lan Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên