MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP) lỗ thêm 92 tỷ đồng năm 2017, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối năm lên 650 tỷ đồng

29-01-2018 - 14:36 PM | Doanh nghiệp

Nhiệt điện Cẩm Phả đã đưa gần 196 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM từ tháng 9/2017.

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả 1 được khởi công từ tháng 4/2006 và đi vào vận hành phát điện thương mại từ tháng 8/2010; Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả 2 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2007 và đi vào phát điện thương mại từ tháng 5/2015. Bắt đầu từ tháng 7/2017 CTCP Nhiệt điện Cẩm phả đã chính thức tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh.

Ngay từ những năm đầu tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, Nhiệt điện Cẩm Phả đã có lãi, dù lợi nhuận thu được năm 2012 không lớn. Tuy nhiên năm 2013 công ty lãi sau thuế 154 tỷ đồng còn năm 2014 cũng lãi gần 32 tỷ đồng. Bước sang năm 2015 công ty lỗ trên 270 tỷ đồng và năm 2016 lãi gần 100 tỷ đồng.

Năm 2017 doanh thu Nhiệt điện Cẩm Phả đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước đó, và ghi nhận lãi gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 356 tỷ đồng trong khi năm 2016 lỗ trên 44 tỷ đồng.

Tuy nhiên chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi bay trong năm hết hơn 432 tỷ đồng, tăng mạnh so với số 148 tỷ đồng năm 2016. Tính đến cuối năm 2017 tổng nợ phải trả của Nhiệt điện Cẩm Phả hơn 2.790 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.606 tỷ đồng, tăng gần 240 tỷ đồng so với đầu năm và vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được gần 1.100 tỷ đồng.

Nguyên nhân chi phí tài chính năm 2016 thấp hơn rất nhiều, thậm chí là ghi âm 148 tỷ đồng do Nhiệt điện Cẩm Phả ghi nhận khoản hoàn nhập các chi phí khác trên 590 tỷ đồng. Còn riêng chi phí trả lãi vay năm 2016 và 2017 vẫn xấp xỉ bằng nhau, gần 380 tỷ đồng.

Kết quả, năm 2017 Nhiệt điện Cẩm Phả lỗ hơn 92 tỷ đồng, giảm sâu so với số lãi hơn 99 tỷ đồng đạt được năm 2016, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 lên trên 651 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 1.318 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu gần 1.970 tỷ đồng.

Nhiệt điện Cẩm Phả đưa gần 197 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM từ 25/9/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.000 đồng/cổ phiếu, đến nay, sau gần nửa năm lên sàn cổ phiếu NCP giảm mất gần một nửa giá trị, giao dịch quanh mức 5.100 đồng/cổ phiếu. 

Xem thêm BCTC năm 2017 NCP

Nguyên Phương

Tài chính Plus

Trở lên trên