MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhờ đâu lợi nhuận quý I SHB gấp gần 2 lần cùng kỳ?

29-04-2022 - 16:03 PM | Tài chính - ngân hàng

Nhờ đâu lợi nhuận quý I SHB gấp gần 2 lần cùng kỳ?

Hết quý I, SHB lãi báo lãi trước thuế hơn 3.227 tỷ, tăng gần 94% so với cùng kỳ 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt hơn 3.227 tỷ, tăng 93,9% (~ gấp 2 lần), hoàn thành 28% kế hoạch năm 2022. Trong đó, hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng đều có lãi và ghi nhận sự tăng trưởng trong quý I/2022.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 4.223 tỷ, tăng trưởng 89,7% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận ngân hàng.

Về các khoản thu ngoài lãi, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 24,3%, đạt 157 tỷ;  Lãi thuần từ hoạt động chứng khoán đầu tư đạt 66 tỷ, tăng 27,1%; hoạt động kinh doanh khác lãi 209 tỷ, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Ngược lại, lãi thuần của hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm gần một nửa xuống còn 28 tỷ đồng.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của SHB trong quý I đạt 4.694 tỷ, tăng gần 84% so với quý I/2021. Sau khi trừ 995 tỷ chi phí hoạt động, ngân hàng lãi thuần gần 3.700 tỷ, tăng hơn 122%.

Trong 3 tháng đầu năm, ngân hàng cũng đã chi ra 472 tỷ để dự phòng rủi ro trong khi cùng kỳ năm trước không xuất hiện chi phí này.

Tính đến cuối quý I, tổng tài sản của SHB đạt 515,5 nghìn tỷ, tăng 1,8% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 371,7 nghìn tỷ, tăng trưởng 2,6%. Tiền gửi khách hàng đạt 333,6 nghìn tỷ, tăng 2%.

Về chất lượng tài sản, tính đến 31/03/2022, nợ xấu ngân hàng ở mức 6.483 tỷ, tăng 370 tỷ so với cuối năm trước. Qua đó kéo ỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 1,69% lên 1,74%.

Theo kế hoạch được đại hội cổ đông đề ra, SHB dự kiến lợi nhuận trước thuế tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; tổng tài sản tăng trưởng trên 12%; vốn điều lệ tăng trưởng 36% so với năm 2021; chia cổ tức tối thiểu 18%.

https://cafef.vn/nho-dau-loi-nhuan-quy-i-shb-gap-gan-2-lan-cung-ky-20220429105210521.chn

Hòa An

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên