MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhờ hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu từ, Khahomex (KHA) báo lãi quý 3 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước

LNST 9 tháng đầu năm của Khahomex chỉ đạt 17,9 tỷ đồng, giảm 1 nửa so với cùng kỳ, thấp hơn mức lãi sau thuế đạt được trong quý 3 do quý 2/2019 LNST của Khahomex ghi nhận khoản lỗ 11,6 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex, KHA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 16 tỷ đồng – tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nguồn thu chủ yếu của Khahomex vẫn đến từ kinh doanh bất động sản 10,7 tỷ đồng (66%), doanh thu giáo dục mầm non 5,3 tỷ đồng (33%). Giá vốn hàng bán giảm 12% so với cùng kỳ khiến lãi gộp trong quý 3 tăng 22% lên 11,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm mạnh từ mức 9,3 tỷ đồng còn gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên kỳ này Khahomex được hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư tới 18,3 tỷ đồng, cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19%, còn 2,9 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế tăng 48% lên 19,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của công ty ghi nhận 46,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính trong kỳ tăng mạnh gấp gần 10 lần cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 20 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Khahomex chỉ đạt 17,9 tỷ đồng, giảm 1 nửa so với cùng kỳ, thấp hơn mức lãi sau thuế mà công ty đã đạt được trong quý 3.

Việc lãi luỹ kế 9 tháng thấp hơn so với quý 3 là do quý 2/2019 lợi nhuận sau thuế của Khahomex ghi nhận khoản lỗ 11,6 tỷ đồng trong khi quý 2/2018 lãi 11,7 tỷ đồng.

Nhờ hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu từ, Khahomex (KHA) báo lãi quý 3 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

So với kế hoạch 88 tỷ doanh thu và 47 tỷ lợi nhuận trước thuế, 9 tháng đầu năm Công ty lần lượt thực hiện được hơn 53% và 49% chỉ tiêu.

Tính đến 30/9, tổng tài sản tăng hơn 3% so với đầu năm, đạt hơn 351 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn sụt giảm mạnh 83% so với đầu năm, còn 41 tỷ đồng. Sự sụt giảm mạnh khoản mục tiền mặt gửi không kỳ hạn từ mức 57 tỷ đồng đầu năm xuống còn 212 triệu đồng. Đồng thời, Khahomex cũng rút khoản tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khiến cho khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 79%, từ mức 176 tỷ đồng còn 36,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Khahomex lại đầu tư vào khoản tài chính dài hạn khiến tài sản dài hạn tăng mạnh gấp 3 lần lên 310 tỷ đồng so với đầu năm. Chủ yếu tăng ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng 4,7 lần lên hơn 263 tỷ đồng.

Trên thị trường, đi ngược với tình hình kinh doanh đang dần khởi sắc, cổ phiếu KHA lại sụt giảm mạnh. Hiện, KHA đang giao dịch tại mức 30.900 đồng/cp, giảm 22% thị giá so với đầu năm.

Nhờ hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu từ, Khahomex (KHA) báo lãi quý 3 tăng 48% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

Minh Quang

Trở lên trên