MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm doanh nghiệp "họ Louis" kinh doanh như thế nào từ khi có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT năm 2021

21-04-2022 - 13:29 PM | Doanh nghiệp

Nhóm doanh nghiệp "họ Louis" kinh doanh như thế nào từ khi có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT năm 2021

Các doanh nghiệp họ Louis từng có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT là Louis Land, Louis Capital, Angimex.

CTCP Louis Land (BII) trước đây là CTCP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư, sau đó công ty đã đổi tên thành Louis Holdings rồi Louis Land. BII là doanh nghiệp thuộc họ Louis đã từng bổ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân làm thành viên HĐQT ngày 8/2/2021 và đã miễn nhiệm ngày 10/6/2021.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần công ty đạt 493 tỷ đồng, tăng gấp 6,1 lần năm 2020; doanh thu tài chính đạt 86,4 tỷ đồng trong khi năm ngoái chỉ đạt 116 nghìn đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế BII lại giảm 34,4% về 32,6 tỷ đồng.

Quy mô tài sản BII ở thời điểm cuối năm 2021 là  hơn 1.000 tỷ đồng thế nhưng lại công ty lại chỉ có 20 nhân viên.

Nhóm doanh nghiệp họ Louis kinh doanh như thế nào từ khi có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT năm 2021 - Ảnh 1.

Trong năm 2021, BII đã đầu tư vào CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) nhưng đã thoái vốn tại đây.

CTCP Louis Capital (TGG) từng tên là CTCP Xây dựng và đầu tư Trường Giang trước khi đổi tên thành hiện tại. Năm 2021, doanh thu thuần công ty đạt 801,9 tỷ đồng, trong khi năm 2020 chỉ là 10,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 64,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất TGG đạt 98,5 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 43,5 tỷ đồng, và do năm ngoái công ty không có công ty con nên không lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty giải thích nguyên nhân tăng trưởng là từ quý 2, công ty thay đổi định hướng kinh doanh sang đầu tư tài chính, mua bán nợ. Việc chuyển nhượng các khoản đầu tư trong danh mục chứng khoán kinh doanh dẫn đến kết quả kinh doanh tăng mạnh đồng thời thu hồi được các khoản nợ và hoàn nhập trích lập dự phòng dẫn đến LNST thuế. TGG cũng đã xóa được khoản lỗ lũy kế tính đến hết năm 2020 là 34,5 tỷ đồng.

Nhóm doanh nghiệp họ Louis kinh doanh như thế nào từ khi có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT năm 2021 - Ảnh 2.

Quy mô tài sản thời điểm kết thúc năm 2021 của TGG tăng mạnh lên 838,4 tỷ đồng, cao gấp 3,3 lần cùng kỳ, tổng nợ tăng lên đến 417,8 tỷ đồng, trong khi năm ngoái chỉ 16 tỷ đồng.

TGG cũng từng bổ nhiệm ông Đỗ Thành Nhân làm thành viên HDDQT trong thời gian ngắn từ 6/9/2021 đến 25/11/2021.

TGG đang có 4 công ty con là Golden Paddy, Samatel, Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC, TNHH MTV Kho vận Wings Global. Năm 2021, lợi nhuận sau thuế Samatel đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong năm 2021, TGG cũng đã đầu tư rồi thoái vốn tại CTCP VKC Holdings (VKC), CTCP DAP - VINACHEM (DDV), CTCP Chứng khoán APG (APG).

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - AGM) là công ty ông Đỗ Thành Nhân làm chủ tịch HĐQT từ ngày 22/7/2021. Năm 2021, doanh thu thuần AGM đạt 3.925 tỷ đồng tăng 100%, doanh thu tài chính tăng 193% lên 47 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 80,6% lên 44,7 tỷ đồng. Quy mô tài sản tăng mạnh 145% lên 1.856,4 tỷ đồng, nợ tăng mạnh từ 320 tỷ lên 1.374 tỷ.

Nhóm doanh nghiệp họ Louis kinh doanh như thế nào từ khi có sự hiện diện của ông Đỗ Thành Nhân trong HĐQT năm 2021 - Ảnh 3.
https://cafef.vn/nhom-doanh-nghiep-ho-louis-kinh-doanh-nhu-the-nao-tu-khi-co-su-hien-dien-cua-ong-do-thanh-nhan-trong-hdqt-nam-2021-20220420234416138.chn

Huyền Trang

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên