MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhơn Trạch 2 (NT2): Doanh thu sản xuất điện tăng trong khi chi phí đi vay giảm mạnh, lợi nhuận quý 1/2022 tăng 39% so với cùng kỳ

Nhơn Trạch 2 (NT2): Doanh thu sản xuất điện tăng trong khi chi phí đi vay giảm mạnh, lợi nhuận quý 1/2022 tăng 39% so với cùng kỳ

Nhờ biên lãi gộp tăng và tiết kiệm chi phí đã giúp Nhơn Trạch 2 (NT2) lãi tăng trưởng 2 con số ngay trong quý đầu tiên của năm 2022.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã CK: NT2) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Cụ thể doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.006 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 185 tỷ đồng tăng 25% so với quý 1 năm ngoái.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm mạnh từ 16 tỷ đồng xuống còn 1,7 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng giảm sâu từ 20,3 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng; chi phí QLDN cũng giảm được 26%. Kết quả, Nhơn Trạch 2 lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 1/2021.

Theo giải trình từ phía công ty, lãi gộp tăng chủ yếu do doanh thu sản xuất điện tăng 22% trong khi giá vốn chỉ tăng 21%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm do công ty không có khoản lãi chênh lệch tỷ giá như cùng kỳ, đồng thời chi phí tài chính giảm do công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 nên chi phí đi vay giảm.

Được biết năm 2022, công ty dự kiến doanh thu 8.128,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 468,15 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,6% và giảm 12,3% so với thực hiện trong năm 2021. Về cổ tức, năm 2022, công ty dự kiến cổ tức là 15%.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 NT2 đã hoàn thành được 25% mục tiêu về doanh thu và 34% mục tiêu về LNST.

Nhơn Trạch 2 (NT2): Doanh thu sản xuất điện tăng trong khi chi phí đi vay giảm mạnh, lợi nhuận quý 1/2022 tăng 39% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
https://cafef.vn/nhon-trach-2-nt2-doanh-thu-san-xuat-dien-tang-trong-khi-chi-phi-di-vay-giam-manh-loi-nhuan-quy-1-2022-tang-39-so-voi-cung-ky-20220419092051098.chn

Minh Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên