MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhựa Bình Minh (BMP) dự chi 160 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Năm 2019 Nhựa Bình Minh lãi sau thuế 423 tỷ đồng.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) đã thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 5/2020.

Năm 2019 Nhựa Bình Minh đạt 4.337 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,7% so với doanh thu đạt được năm 2018 và hoàn thành, vượt nhẹ so với kế hoạch 4.300 tỷ đồng doanh thu đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 529 tỷ đồng, thực hiện được 98% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 423 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ.

Tính đến 31/12/2019 Nhựa Bình Minh còn 263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.341 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 45 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

Nhựa Bình Minh (BMP) dự chi 160 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Mai Nguyễn

Trở lên trên