MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhựa Đồng Nai (DNP) chốt quyền trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông tổng tỷ lệ 56%

Dự kiến sau phát hành Nhựa Đồng Nai tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 780 tỷ đồng.

Ngày 5/7 tới đây CTCP Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán DNP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ gần 56%.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Tỷ lệ chi trả 100:12,997, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 12,997 cổ phiếu mới. Như vậy với hơn 50 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nhựa Đồng nai sẽ phát hành khoảng 6,5 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá xấp xỉ 65 tỷ đồng.

Chào bán 21,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Ngoài ra Nhựa Đồng Nai cũng dự kiến phát hành 21,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 100:42,992, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 42,992 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần trong khi hiện tại cổ phiếu DNP đang giao dịch trên thị trường với giá quanh vùng 23.000 đồng/cổ phiếu.

Tính cả trả cổ tức và chào bán, đợt này Nhựa Đồng Nai dự kiến phát hành 28 triệu cổ phiếu, tổng tỷ lệ phát hành gần 56%. Dự kiến sau phát hành Nhựa Đồng Nai tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng hiện nay lên 780 tỷ đồng.  

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên