MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những địa phương nào có tỷ lệ người dân mong muốn chuyển đến cao nhất Việt Nam?

Những địa phương nào có tỷ lệ người dân mong muốn chuyển đến cao nhất Việt Nam?

Báo cáo PAPI 2021 đã chỉ ra 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân mong muốn chuyển tới cao nhất trong số 63 tỉnh, thành.

Theo khảo sát PAPI 2021, tỷ lệ người trả lời cho biết họ muốn di cư lâu dài ra khỏi địa phương đang cư trú là 1,6%, thấp hơn khá nhiều so với tỷ lệ 6,8% năm 2020.

Kết quả khảo sát toàn quốc cho thấy, tỉnh Đắk Nông có tới 9% số người được hỏi cho biết họ muốn chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, ngay tại tỉnh Tây Nguyên này, tỷ lệ người di cư tiềm năng đã giảm hơn một nửa so với tỷ lệ ghi nhận từ khảo sát năm 2020.

6 tỉnh, thành phố nhiều người mong muốn chuyển tới là TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ và Bình Dương xếp theo thứ tự ưu tiên.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi người dân mong muốn chuyển đến nhiều nhất, với tỷ lệ người tham gia khảo sát lựa chọn nơi này lên đến 20,56%. Đứng thứ hai là Hà Nội, với tỷ lệ người tham gia khảo sát lựa chọn nơi này ở mức 16,48%.

Địa phương tiếp theo mà nhiều người mong muốn chuyển đến là Đà Nẵng. Theo đó, tỷ lệ người tham gia khảo sát mong muốn chuyển đến thành phố này là 8,53%, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo sau là các địa phương như Lâm Đồng, Cần Thơ và Bình Dương, với tỷ lệ người tham gia khảo sát mong muốn chuyển đến những nơi này lần lượt là 6,16%, 4,03% và 3,93%.

Báo cáo cho biết, ba lý do chính khiến người dân chọn di cư là đoàn tụ gia đình (nhất là với những người muốn chuyển tới Hà Nội và TP. HCM), có việc làm tốt hơn (nhất là với những người muốn chuyển tới TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng theo thứ tự ưu tiên) và môi trường tự nhiên tốt hơn (nhất là với những người muốn chuyển tới Đà Nẵng và Lâm Đồng).

TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ và Bình Dương đang có tỷ suất nhập cư ra sao?

Tỷ suất nhập cư phản ánh số người từ đơn vị lãnh thổ khác (nơi xuất cư) nhập cư đến một đơn vị lãnh thổ trong thời kỳ nghiên cứu tính bình quân trên 1.000 dân của đơn vị lãnh thổ đó (nơi nhập cư).

Số liệu Niên giám Thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, Bình Dương là nơi có tỷ suất nhập cư cao nhất trong số 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân mong muốn chuyển đến cao nhất cả nước, với tỷ suất nhập cư năm 2021 là 35,6‰. Tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh, với tỷ suất nhập cư năm 2021 là 25,4‰.

Với tỷ suất nhập cư năm 2021 là 18,9‰, Đà Nẵng là địa phương có tỷ suất nhập cư cao thứ ba trong số 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân mong muốn chuyển đến cao nhất cả nước. Theo sau lần lượt là Cần Thơ, Hà Nội và Lâm Đồng, tỷ suất nhập cư của các địa phương này lần lượt là 12,5‰, 7,7‰ và 2,1‰.

Giang Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên