MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NLG, PGC, TDT, DTD, NTP, CTB, CTT: Thông tin giao dịch cổ phiếu

NLG, PGC, TDT, DTD, NTP, CTB, CTT: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Đầu tư Thái Bình đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NLG, giảm lượng nắm giữ xuống 21,25 triệu đơn vị, chiếm 5,5% vốn.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Từ ngày 30/5 đến 28/6, CTCP Đầu tư Thái Bình, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thuấn, đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NLG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 21,25 triệu đơn vị, chiếm 5,5% vốn.

CTCP Gas Petrolimex (PGC): Từ ngày 6/5 đến 23/5, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital), đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Giang Trung Kiên, đã trở thành cổ đông lớn của Gas Petrolimex sau khi mua thỏa thuận 1,49 triệu cổ phiếu PGC trên 1,5 triệu cổ phiếu đăng ký mua, nâng lượng nắm giữ lên 4,2 triệu đơn vị, chiếm 6,95% vốn.

CTCP Đầu tư và Phát triển TDT (TDT): Ngày 19/5, Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng đã bán 500.000 cổ phiếu TDT, giảm lượng nắm giữ xuống 1,37 triệu đơn vị, chiếm 6,44% vốn.

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD): Từ ngày 12/5 đến 20/5, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Huy Cường đã mua 250.000 cổ phiếu DTD, nâng lượng nắm giữ lên 9,16 triệu đơn vị tương đương 29,82% vốn.

CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong (NTP): Từ ngày 28/4 đến 20/5, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đặng Quốc Dũng, đã mua 166.500 cổ phiếu NTP, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,68% tương đương 7,87 triệu đơn vị.

CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (CTB): Từ ngày 12/5 đến 18/5, Chủ tịch HĐQT Phạm Mạnh Hà đã mua 200.000 cổ phiếu CTB, nâng lượng nắm giữ lên 674.000 đơn vị tương đương 4,93% vốn.

CTCP Chế tạo máy – Vinaomin (CTT): Ngày 20/5, cổ đông lớn CTCP Tập đoàn HiPT đã mua 124.300 cổ phiếu CTT, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,64% tương đương 359.100 đơn vị.

CTCP Sông đà 1 (SD1): Ngày 29/4, Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Bình đã bán 259.800 cổ phiếu SD1, giảm lượng nắm giữ xuống 250 đơn vị.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Từ ngày 27/5 đến 21/6, bà Nguyễn Thị Xuân Dung, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Viện, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HPP theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 649.104 đơn vị.

CTCP Dược Y tế Hải Dương (DHD): Từ ngày 26/5 đến 24/6, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Việt đăng ký mua 100.000 cổ phiếu DHD theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 4,98 triệu đơn vị.

CTCP Khoáng sản miền đông AHP (BMJ): Ngày 17/5, ông Nguyễn Hải Đăng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 12,64 triệu cổ phiếu BMJ, nâng tỷ lệ nắm giữ l2,6% tương đương 13,23 triệu đơn vị.

CTCP Bông Việt Nam (BVN): Từ ngày 13/5 đến 17/5, Chủ tịch HĐQT Trương Văn Dũng đã mua 957.100 cổ phiếu BVN, nâng lượng nắm giữ lên 4,49 triệu đơn vị, chiếm 89,92% vốn. Ngày 19/5, ông Nguyễn Thanh Hùng không còn là cổ đông lớn của công ty Bông Việt Nam sau khi bán 947.100 cổ phiếu BVN, giảm lượng nắm giữ xuống 16.100 đơn vị tương đương 0,32% vốn.

Theo Hoàng Cúc

Người Đồng Hành

Trở lên trên