MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động gần 10.000 tỷ đồng

07-02-2017 - 07:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động gần 10.000 tỷ đồng

Tổng số tiền nợ đóng các quỹ bảo hiểm đến 31/12/2015 là 9.920,8 tỷ đồng, chiếm 4,88% trên tổng số phải thu năm 2015, tăng 0,61% so với năm 2014 và tăng 5,5% so với số tiền nợ đóng bảo hiểm năm 2015.

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán niên độ 2015 đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Báo cáo cho thấy, tính đến 31/12/2015, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là gần 68,7 triệu người, tăng 5,9% so với năm 2014. Trong năm, tổng số thu tiền nộp bảo hiểm đạt 217.700,6 tỷ đồng, tăng 6,89% so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao và tăng 110,1% so với năm 2014.

Trong đó, tổng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 147.549,3 tỷ đồng (bao gồm cả lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội là 400,7 tỷ đồng) và số thu bảo hiểm xã hội tự nguyện là 825.705 tỷ đồng. Qua kiểm toán, kiểm toán Nhà nước đã điều chỉnh tăng thu quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc số tiền 120,7 tỷ đồng và tăng thu quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 496,9 triệu đồng.

Đối với thu quỹ bảo hiểm y tế, với số người tham gia xấp xỉ 68,5 triệu người, đạt số thu 59.615,1 tỷ đồng (đã bao gồm lãi chậm đóng), tăng 2,8% so dự toán. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán vẫn cho thấy thu bảo hiểm y tế còn một số tồn tại.

Cụ thể, theo Nghị định 105 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì Ngân hàng Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, qua kiểm toán cho thấy, tình trạng cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xảy ra khá phổ biến tại hầu hết các tỉnh, thành phố được kiểm toán.

“Tình trạng này đã được Kiểm toán Nhà nước phát hiện từ nhiều năm trước vẫn chưa khắc phục”, báo cáo của kiểm toán. Tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng sau kiểm toán là 116.096 thẻ, tương ứng số tiền hơn 54 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình nợ đóng, chậm đóng các quỹ bảo hiểm tại bảo hiểm xã hội các tỉnh, báo cáo kiểm toán căn cứ vào báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tổng số tiền nợ đóng các quỹ bảo hiểm đến 31/12/2015 là 9.920,8 tỷ đồng, chiếm 4,88% trên tổng số phải thu năm 2015, tăng 0,61% so với năm 2014 và tăng 5,5% so với số tiền nợ đóng bảo hiểm năm 2015.

Trong đó chủ yếu là nợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với 7.061,4 tỷ đồng, chiếm 71,4% tổng nợ đóng, tiếp theo là nợ đóng bảo hiểm y tế với 2.547,9 tỷ đồng chiếm 25,7% tổng nợ đóng; nợ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 311,5 tỷ đồng và cuối cùng là nợ lãi với số tiền 1.428 tỷ đồng…

Báo cáo cũng cho biết, tình trạng nợ đọng, chậm đóng các quỹ bảo hiểm xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành phố trong đó các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ lớn nhất với 5.160 tỷ đồng chiếm 52% tổng nợ, doanh nghiệp nhà nước nợ 964,2 tỷ đồng chiếm 9,7% tổng nợ và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nợ 1.202 tỷ đồng chiếm 12,1% tổng nợ…

Các tỉnh có tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn cao có thể kể đến như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, An Giang, Đồng Nai… với số nợ lần lượt là 2.170 tỷ đồng; 1.945 tỷ đồng; 423 tỷ đồng; 227 tỷ đồng và 298,7 tỷ đồng.

Theo Nguyễn Thảo

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên