MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NVL và PDR chính thức bị loại khỏi rổ VN30, một cổ phiếu rời nhóm VNFinLead, hai quỹ ETF quy mô 13.000 tỷ sẽ mua bán ra sao trong kỳ review tháng 7?

NVL và PDR chính thức bị loại khỏi rổ VN30, một cổ phiếu rời nhóm VNFinLead, hai quỹ ETF quy mô 13.000 tỷ sẽ mua bán ra sao trong kỳ review tháng 7?

Tại rổ VN30, SHB sau khi được thêm vào danh mục sẽ chiếm tỷ trọng gần 2,84%, trong khi SSB chiếm tỷ trọng 3,62%. Với tỷ trọng trên, ước tính DCVFM VN30 ETF sẽ mua vào khoảng SHB (17,4 triệu cổ phiếu) và SSB (10,5 triệu cổ phiếu).

Sở GDCK TP.HCM (HoSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2023 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 7/8/2023.

Với bộ chỉ số VNFinLead, HoSE đã giảm số lượng cổ phiếu trong rổ này từ con số 22 hiện tại xuống 21 cổ phiếu khi BVH đã bị loại khỏi rổ trong kỳ cơ cấu này.

Với bộ chỉ số VN30, không ngoài dự báo của nhiều CTCK khi SHB và SSB đã lọt rổ VN30 trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, 2 cổ phiếu bị loại khỏi danh mục là NVL và PDR.

Hiện tại, SSIAM VNFinLead ETF với quy mô gần 4.300 tỷ đồng đang sử dụng VNFinLead Index làm chỉ số cơ sở, trong khi DCVFM VN30 ETF với quy mô hơn 8.400 tỷ đồng sử dụng VN30 Index làm chỉ số cơ sở.

Dựa trên số liệu của HoSE được công bố ngày 17/7, BVH với tỷ trọng hiện tại là 0,3% sẽ bị SSIAM VNFinLead ETF bán ra toàn bộ, khối lượng bán ra khoảng 272 nghìn cổ phiếu.

Ngoài ra theo ước tính, VPB sẽ nâng tỷ trọng lên mức 15,41% trong rổ VNFinLead, qua đó SSIAM VNFinLead ETF sẽ mua vào khoảng 5 triệu cổ phiếu VPB trong kỳ cơ cấu này.

Theo tỷ trọng mới, SSIAM VNFinLead ETF cũng sẽ mua vào lần lượt SHB (2,8 triệu cổ phiếu), EIB (2,7 triệu cổ phiếu). Ở chiều ngược lại, quỹ ETF này có thể bán ra MBB (3 triệu cổ phiếu), TCB (2,6 triệu cổ phiếu) nhằm hạ tỷ trọng các cổ phiếu sau kỳ cơ cấu này.

NVL và PDR chính thức bị loại khỏi rổ VN30, một cổ phiếu rời nhóm VNFinLead, hai quỹ ETF quy mô 13.000 tỷ sẽ mua bán ra sao trong kỳ review tháng 7? - Ảnh 1.

Với VN30 Index, theo tính toán, SHB sau khi được thêm vào danh mục sẽ chiếm tỷ trọng gần 2,84%, trong khi SSB chiếm tỷ trọng 3,62%. Với tỷ trọng trên, ước tính DCVFM VN30 ETF sẽ mua vào khoảng SHB (17,4 triệu cổ phiếu) và SSB (10,5 triệu cổ phiếu).

Ở chiều ngược lại, DCVFM VN30 ETF sẽ bán ra toàn bộ NVL (7,9 triệu cổ phiếu) và PDR (2 triệu cổ phiếu) do loại khỏi danh mục quỹ.

NVL và PDR chính thức bị loại khỏi rổ VN30, một cổ phiếu rời nhóm VNFinLead, hai quỹ ETF quy mô 13.000 tỷ sẽ mua bán ra sao trong kỳ review tháng 7? - Ảnh 2.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Trở lên trên