MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ồ ạt mở doanh nghiệp kinh doanh, sửa chữa ô tô, xe máy

02-06-2018 - 13:40 PM | Thị trường

5 tháng đầu năm 2018, ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhiều nhất với 17.761 doanh nghiệp, chiếm 33,9%.

Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung nhiều nhất ở các ngành sau: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 17.761 doanh nghiệp, chiếm 33,9%; xây dựng có 7.126 doanh nghiệp, chiếm 13,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 6.463 doanh nghiệp, chiếm 12,3%.

Ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy cũng nằm trong nhóm các ngành nghề có số vốn đăng ký lớn nhất với 81.276 tỷ đồng, chiếm 15,7%.

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2018, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 13.267 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Về số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt phân theo lĩnh vực cho thấy, lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chủ yếu tập trung ở các ngành như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 4.890 doanh nghiệp, chiếm 36,9% trên tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.797 doanh nghiệp, chiếm 13,5%.

Tho PV

Vietnam+

Trở lên trên