MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ô tô tmt

Ô tô TMT: Điều chỉnh tăng gần 3 lần kế hoạch doanh thu năm 2014

Ô tô TMT: Điều chỉnh tăng gần 3 lần kế hoạch doanh thu năm 2014

09/10/2014 18:12

Kế hoạch lợi nhuận tăng 4 lần lên 21 tỷ đồng tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm, lợi nhuận của TMT đã đạt 27,3 tỷ đồng.

Ô tô TMT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5%

Ô tô TMT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 5%

31/08/2014 15:00

01 cổ phiếu được nhận 500 đồng cổ tức.

Ô tô TMT: Quý 2 lãi ròng 10 tỷ đồng

Ô tô TMT: Quý 2 lãi ròng 10 tỷ đồng

28/07/2014 16:26

EPS riêng quý 2 của TMT chỉ đạt 322 đồng/cổ phiếu. Sau 6 tháng TMT đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014.

Công ty mẹ Ô tô TMT lãi ròng 10 tỷ đồng quý 1

Công ty mẹ Ô tô TMT lãi ròng 10 tỷ đồng quý 1

17/04/2014 07:17

Cùng kỳ năm trước, công ty báo lỗ 7,9 tỷ đồng.

Ô tô TMT và nghị quyết "lạ" về cổ đông nhỏ lẻ

Ô tô TMT và nghị quyết "lạ" về cổ đông nhỏ lẻ

07/04/2014 07:13

Từ ĐHCĐ lần sau, các cổ đông nắm giữ dưới 3.000 cổ phần ủy quyền dự họp ĐHCĐ cho cổ đông khác

Ô tô TMT: Quý 4 lãi ròng 12,4 tỷ đồng, cả năm vượt kế hoạch 24,4%

Ô tô TMT: Quý 4 lãi ròng 12,4 tỷ đồng, cả năm vượt kế hoạch 24,4%

13/02/2014 16:34

EPS năm 2013 chỉ ở mức 175 đồng/cổ phiếu. Năm 2013, TMT chính thức vượt kế hoạch lợi nhuận với tỷ lệ 24,4%.

Ô tô TMT chi đậm trên 16 tỷ đồng mua cổ phần Cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4

Ô tô TMT chi đậm trên 16 tỷ đồng mua cổ phần Cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4

09/01/2014 17:13

Sau giao dịch, TMT chính thức trở thành cổ đông lớn nắm giữ cổ phần chi phối đạt tỷ lệ sở hữu 68,11% số lượng cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty mục tiêu.

Trở lên trên